Universitat Rovira i Virgili

Àmbits d'actuació

"Les activitats de la "Càtedra d'Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel Martin", s'articulen al voltant de cinc àmbits fonamentals:"

a. Activitats de formació

 • Suport als ensenyaments de grau i postgrau de la URV, preferentment organitzats per la Facultat de Ciències Jurídiques i el Departament de Dret Públic.
 • Suport a l'oferta de formació permanent i continuada adreçada al personal al servei de l'administració pública i als professionals implicats, preferentment de l'àmbit jurídic i, en particular, dels ens locals, organitzada per la FURV i altres entitats públiques i/o privades, si escau.
 • Col·laboració en l'organització del pràcticum extern i intern i activitats de clínica jurídica que s'ofereixin en els ensenyaments organitzats per la URV i la FURV.

b. Recerca

 • Suport a la recerca i la investigació dels departaments i centres de la URV, preferentment de l'àmbit jurídic públic i, en particular per a l'establiment de noves normatives, solucions o institucions jurídiques que suposin un benefici per a la ciutadania i l'interès general.
 • Col·laboració en la difusió de resultats a través de congressos, fòrums, col·loquis i seminaris científics.

c. Anàlisi i creació d'opinió

 • Realització d'estudis i anàlisi sobre qüestions d'interès per a la ciutadania i el territori del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
 • Participació en els fòrums d'opinió, debats i mitjans de comunicació sobre aquestes qüestions.
 • Edició de treballs i publicacions d'interès per a les parts, especialment jurídic i, en particular, de l'àmbit local.

d.Transferència de coneixements

 • Assessorament en la redacció de normativa estatal, nacional o local i col.laboració en la defensa jurídica.
 • Assistència tècnica i consultora  en matèries d'interès jurídic, substantiu o organitzatiu, en particular d'àmbit local.
 • Orientació per a les empreses i als professionals sobre qüestions d'interès jurídic, en particular de l'àmbit públic.

e. Divulgació de coneixements

 • Desenvolupament i implementació d'activitats que facilitin l'aprenentatge de qüestions jurídiques d'interès per a la població.
 • Organització de cursos, jornades i seminaris sobre temes d'actualitat, especialment jurídics.
 • Elaboració de materials didàctics i de divulgació jurídica dirigits a públics específics.
 • Elaboració d'instruments i productes en el marc de les noves tecnologies de la informació i la comunicació sobre qüestions d'interès jurídic, en particular, local.