Universitat Rovira i Virgili

Comissió de seguiment

La Comissió de seguiment, que es reunirà com a mínim un cop l'any, té com a finalitat vetllar per l'acompliment del conveni i fer el seguiment de les activitats de la Càtedra mitjançant la memòria anual i el programa d'activitats.

La Comissió de seguiment estarà formada per: