Universitat Rovira i Virgili

SEU

La seu de la Càtedra es troba al Departament de Dret Públic de la URV- Campus Catalunya, Av. Catalunya, 35, 43002, Tarragona.