Universitat Rovira i Virgili

Horari de Secretaria

HORARI ORDINARI

Matins: De 8.00 a 15.00h (de dilluns a divendres)

Tardes: Dilluns i dimecres de 15:30 a 17:30h 

HORARI D'ESTIU (Del 4 juny al 14 de setembre 2018)

Matins: De 8.00 a 14.00h (de dilluns a divendres)