Universitat Rovira i Virgili

Horari de Secretaria

Donades les circumstàncies excepcionals podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic sddpub(ELIMINAR)@urv.cat

HORARI ORDINARI

Matins: De 8.00 a 15.00h (de dilluns a divendres)

Tardes: Dilluns i dijous de 15:30 a 17:30h 

HORARI D'ESTIU (Del 29 juny al 18 de setembre 2020)

Matins: De 8.00 a 14.00h (de dilluns a divendres)