Universitat Rovira i Virgili

Anna Pallarès Serrano

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1992) i Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la qualificació excel·lent "cum laude" (2005). Ha participat, des de 1996 fins avui, de manera continuada i sense interrupció, en nombrosos projectes de recerca competitius I+D estatals i autonòmics. Fruit d'aquesta participació ha desenvolupat diverses línies de recerca en l'àmbit del Dret administratiu general, del Dret local i, sobretot, del Dret ambiental administratiu, que es reflecteix en les seves publicacions. Forma part d'un grup de recerca consolidat anomenat "territori, ciutadania i sostenibilitat", reconegut per la Generalitat de Catalunya (CURE-comissionat per a universitats i recerca) a la convocatòria SGR 2009 i a la SGR 2014-2016. Ha obtingut la valoració positiva dels sexennis 2002-2007 i 2008-2013 corresponents a dos trams de recerca per la Agencia per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Ha estat avaluada favorablement pel programa de reconeixement de la qualitat de la recerca de la URV. És investigadora i membre del Consell de Direcció del CEDAT (Centre d'Estudis en Dret Ambiental de Tarragona) i és membre del Consell de Redacció de la Revista catalana de Dret Ambiental.

Tornar al llistat

|Alt imatge columna dreta|