Universitat Rovira i Virgili

Antoni Carreras Casanovas

Professor Associat al Departament de Dret Públic, àrea de Dret Constitucional. És Llicenciat en Dret (1986) i Doctor en Geografia i Història (1976), advocat de l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Tarragona des de 1994, amb càrrecs de responsabilitat dins els Serveis Jurídics en l'empresa privada. Imparteix classes de Dret Constitucional en els ensenyaments de Dret, Relacions Laborals i Ocupació de la Facultat de Ciències Jurídiques i també en els ensenyaments de Periodisme, Comunicació i Audiovisuals i Relacions Publiques i Publicitat de la Facultat de Lletres de la URV. Té publicats tretze llibres d'investigació històrica i més d'una cinquantena d'articles i capítols de llibres, així com diverses ponències i comunicacions en congressos d'innovació docent. És coordinadors de curs, tutor del PAT i coordinador del Grup d'Innovació Docent  (GID) de la Facultat de Ciències Jurídiques. Té les acreditacions positives de l'ANECA i favorable de l'AQU com a ajudant doctor i professor Lector.

Tornar al llistat

|Alt imatge columna dreta|