Universitat Rovira i Virgili

Elena Rodríguez Bea

Advocada exercent amb despatx professional a Tarragona, alhora és professora associada des de l'any 1.995, a la Universitat Rovira I Virgili de Tarragona, Facultat de Ciéncies Jurídiques, Departament de Dret Públic, en concret Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social . Va ser professora de l'Escola Universitària del Baix Penedès, durant tots els anys que es van impartir els estudis de Relacions Laborals. Imparteix classes amb regularitat per a la IDFO UGT.
Pel que fa a la formació acadèmica, és Llicenciada en Dret per la Universitat de Saragossa l'any 1983.
Va realitzar els cursos de doctorat en l'especialitat de Dret Públic a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, ​​durant els cursos 1998-1999, 1999-2000.
Va obtenir la suficiència investigadora en l'any 2002, després de la presentació i defensa del treball de recerca "El Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees configurador de l'ordenament jurídic comunitari", en la mateixa Universitat Pompeu Fabra.
Va realitzar el curs de Metodologia Didàctica de Formació Ocupacional celebrat a Tarragona durant els dies 18 nov a 16 de desembre de 1988, amb una durada de 150 hores.
Està acreditada per la Direcció General de la Policia Divisió de Formació i Perfeccionament. Comissió de Valoració del Professorat, a l'abril de 2005, per a impartir ensenyaments de formació i actualització del personal de seguretat privada, en l'àrea jurídica.
Va obtenir el nivell D de català a l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona en el curs acadèmic 2002-2003.
Ha realitzat diferents cursos organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dirigits a professors per tal d'introduir en les seves classes els nous mètodes d'ensenyament, d'acord amb les indicacions europees.

Tornar al llistat