Universitat Rovira i Virgili

Esther Guerrero Vizuete

Llicenciada en Dret per la Universitat de Sevilla (especialitat Dret de l'Empresa) (1992) i Doctora en Dret per la Universitat Rovira i Virgili (2011). És professora de l'àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social on imparteix docència en diverses assignatures tant en el Grau de Dret com en el de Relacions Laborals i Ocupació.
Les seves principals línies de recerca se centren en l'estudi del règim jurídic del treball autònom, les polítiques sociolaborals i les relacions individuals i col·lectives de treball. Ha participat en nombrosos congressos i reunions científiques, sent autor de la monografia titulada 'El treballador autònom dependent econòmicament: un estudi jurídic-laboral' (Lex Nova, 2012) així com de diverses publicacions en revistes científiques i obres col·lectives.
És coordinadora de les assignatures que imparteix i membre del grup d'innovació docent de la Facultat de Ciències Jurídiques.

Tornar al llistat