Universitat Rovira i Virgili

Jordi Jaria Manzano

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona (1994); llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1996); màster en Dret Ambiental per la Universitat Rovira i Virgili (2004); doctor per la Universitat Rovira i Virgili (2004) amb menció de doctorat europeu, amb la tesi El marc juridicoconstitucional de la política ambiental, que va ser distingida amb el Premi extraordinari de doctorat. Des d'octubre de 2014, és professor Serra Húnter del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili. Està acreditat a la seva contractació com a professor titular per l'ANECA.

Ha realitzat estades de recerca a la Universittat de Friburg, Suïssa (2000) i a la Universitat de Montréal (2004). Ha participat en diversos projectes de recerca en l'àmbit del dret constitucional i el dret ambiental, alguns d'ells d'àmbit europeu, entre els que destaquen el projecte CONSENSUS (Confronting Social and Environmental Sustainability with Economic Pressure: Balancing Trade-offs by Policy Dismantling or Expansion), finançat per la Comissió Europea (2008-2011); el projecte EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade), finançat per la Comissió Europea (2011-2015); i el projecte Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: hacia una matriz conceptual para la gobernanza global, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (2014-2016).

Així mateix, ha presentat ponències i comunicacions en diferents trobades científiques, entre els que cal destacar, recentment, el 8è., el 10è, el 12è. i el 13è. congressos de la IUCN Academy of Environmental Law (2010, 2012, 2014 i 2015), el Congrés internacional The Ways of Federalism and the Horizons of the Spanish State of Autonomies (2011), el 54è Congrés Internacional d'Americanistes (2012), XI Congreso español de Ciencia Política y de la Administración: Política en tiempos de incertidumbre (2013), el Congrés internacional La implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos en España (2013); i el XIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (2015).

Ha publicat diversos treballs en l'àmbit del dret constitucional i ambiental, entre els que destaquen: La cuestión ambiental y la transformación de lo público, Tirant lo Blanch, València, 2011; "Circles of Consensus: the Preservation of Cultural Diversity through Political Processes", Utrecht Law Review, vol. 8, núm. 1, gener 2012; "Democracias fragmentadas, control del poder y principio de responsabilidad. Un nuevo constitucionalismo en la era del mercado global", Estudios de Deusto, vol. 60/2, juliol-desembre 2012;  "La sombra del Leviatán es alargada: ¿Puede establecerse un marco político común para la convivencia de lo «indígena» y lo «occidental»?", Antoni Pigrau Solé (ed.), Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Tirant lo Blanch, València, 2013; "The rights of nature in Ecuador: an opportunity to reflect on society, law and environment", Robert V. Percival, Jolene Lin, William Piermattei (eds.), Global Environmental Law at a Crossroads, Edward Elgar, Chentelham-Northampton, 2014; "El constitucionalismo de la escasez (derechos, justicia y sostenibilidad)", Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 30, 2015; i Derecho penal constitucional, Tirant lo Blanch, València, 2015 (coord., amb Gonzalo Quintero Olivares, ed.).

És secretari de la Revista Catalana de Dret Ambiental i membre del consell editorial de la Revista de Educación y Derecho i de International Law Research.

Tornar al llistat