Universitat Rovira i Virgili

Josep Maria Sabaté Vidal

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1996), ha realitzat el Màster en Gestió i Dret Local per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998) i és Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008).

Ha estat lletrat de la Assessoria Jurídica del Ajuntament de Reus (1998-2003), lletrat i cap dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Valls (2003-2009); Oficial major (2009-2010) i Vicesecretari de l'Ajuntament de Reus (2010-2012). Ha ocupat en comissió de serveis el lloc de Director dels Serveis de Suport a la Coordinació General de la Diputació de Barcelona entre desembre de 2012 i desembre de 2014. Actualment, torna a ocupar el lloc de vicesecretari de l'Ajuntament de Reus.

Com a experiència docent, destacar que és professor associat de Dret Administratiu a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) des de l'any 2002.  Com a tal a més de la seva docència habitual els Màster de Dret Ambiental i el Máster d'Estudis Avançats en Administració i Dret Públic ha vingut col·laborant també amb diversos postgraus o altres activitats formatives que la URV organitza de forma conjunta amb l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb la Diputació de Tarragona i la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha col·laborat esporàdicament en activitats formatives d'altres entitats com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la Universitat de Lleida, el Col·legi de secretaris, interventors i tresorers de Lleida o la Diputació de Girona.

Autor de varies publicacions entre llibres, articles en revistes i col·laboracions en obres col·lectives.

Tornar al llistat