Universitat Rovira i Virgili

Vicente Antonio Martínez Abascal

Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social (10-05-1996 al 31-8-2011) i Professor Emèrit d'aquesta disciplina des de l'1-9-2011 a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor cum laude en Dret per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (1987). Diplomat en Estudis Avançats en Ciència Política i de l'Administració per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (2004). Està en possessió del Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP.), Acreditatiu de la superació dels dos cicles de Formació del Professorat (OM 1971.07.08) fets a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona (1980- 1981).

Fins 2014 ha publicat 31 llibres de la seva especialitat en autoria i coautoria (monografies, manuals, llibres de pràctica jurídica i repertoris normatius comentats i anotats), al marge d'altres llibres coordinats i / o prologats (15). Referent a això, poden destacar-se com més recents seus manuals sobre el Sistema de Dret del Treball i el Sistema de Dret de la Protecció Social. Fins 2015, ha publicat 72 articles de la seva especialitat en revistes científiques, monografies i poligrafias.

Ha presentat 52 ponències i comunicacions de la seva especialitat en reunions científiques. En qualitat d'investigador responsable o d'investigador principal, ha participat en diferents projectes de recerca, d'àmbit internacional i estatal, assignats en convocatòries públiques. Ha dirigit diferents tesis doctorals i memòries de grau de la seva àrea de coneixement. És responsable del Grup d'Investigació "Logos", constituït a la Universitat Rovira i Virgili al curs 1996-1997 fins al present. Ha dirigit o organitzat una dotzena de jornades d'estudi sobre Dret del Treball i Seguretat Social d'àmbit internacional, estatal i autonòmic en la Universitat Central de Barcelona ia la Universitat Rovira i Virgili (1989-2006).

Les seves principals línies de recerca se centren al voltant del dret de l'ocupació, el dret a la negociació col·lectiva, el dret conflictual del treball i el dret de la protecció social.

Ha impartit docència en un ampli ventall d'assignatures de la seva àrea de coneixement en les Universitats Central de Barcelona, ​​Pompeu i Fabra, Girona, Lleida i Rovira i Virgili en un elevat nombre de cursos ordinaris, de postgrau i d'extensió universitària.

Entre d'altres mèrits relatius a la seva especialitat cal esmentar la seva actual condició d'expert avaluador de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva del Ministeri de Ciència i Tecnologia des del 2001, i d'àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya des de 2002. Ha estat també àrbitre en matèria d'impugnació d'eleccions sindicals dels funcionaris públics a la província de Tarragona (1994-1997), així com a Tècnic d'Administració General per oposició a l'Administració Local (1971) durant deu anys i responsable jurídic del Servei de Recursos Humans a l'Ajuntament de Castelldefels, Barcelona (en excedència voluntària des de 1982).

Tornar al llistat de professors