Universitat Rovira i Virgili

Xavier Forcadell Esteller

Des de l'any 2012 és el Coordinador General de la Diputació de Barcelona.

Doctor en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb la defensa de la tesi doctoral que porta per títol "L'organització territorial i el règim jurídic dels governs locals catalans: alguns elements per a un ple desenvolupament institucional en clau local".

És també professor associat de Dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili (URV), des de l'any 2007.

Pertany al Cos de Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de caràcter estatal, Subescala de Secretaria-Intervenció i Subescala de Secretaria, Secretaria d'Entrada. També és funcionari de carrera, Tècnic d'Administració General A1, de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet. Des de l'any 2006 advocat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, tot i que actualment en condició de no exercent. També és membre de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, i membre del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l' Administració Local.

Disposa del Diploma d'Estudis Avançats en dret Administratiu (UAB). També del títol de Màster en Gestió i Dret Local cursat a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC); Màster en Seguretat i Prevenció Integral cursat a l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB. Així mateix disposa dels títols de Postgrau Universitaris en Dret Urbanístic (UAB-URV); Dret Local (UAB-URV); Gerència Local (UAB-URV); i també en Contractació i Gestió de Serveis Públics (UAB-URV).

En l'àmbit acadèmic és coordinador-director del Consell Editorial de la Fundación Democracia y Gobierno Local. També coordinador de cursos post-universitaris de perfeccionament jurídic, i ha col·laborat també com a docent amb la EAPC; la UAB; UPF; l'Associació Catalana de Municipis i Comarques; la Diputació de Tarragona; la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes; els Col·legis d'Advocats de Barcelona, Tarragona, Reus i Tortosa; l'Institut Gaudí de la Construcció; Institut d'Estudis Catalans, etc.

És coordinador del llibre Bon Govern, Transparència i Integritat institucional al Govern Local (Barcelona, 2015). També del llibre Els governs locals de Catalunya davant la reforma del règim local espanyol (Barcelona, 2014). És coautor del llibre Esquemas de Extranjería (València, 2009), i també coautor de la monografia Estudis per a una Llei de Governs Locals de Catalunya 2007-2011 (Barcelona, 2011). Així mateix forma part dels grups de recerca universitària en Estudis Locals i Recerca en organització i recursos humans en intel·ligència i seguretat pública, de la URV. També a publicat diversos articles en revistes especialitzades, i en premsa comarcal, sobre temes relatius al dret local i urbanístic.

En l'àmbit institucional actualment, entre d'altres, és el coordinador de la Commemoració del Centenari de la Mancomunitat de Catalunya (1914-2014). És membre de la Comissió del Pacte Nacional per al dret a l'Habitatge; vocal del Consell Rector de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT); membre de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya; vocal del Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona; vocal de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre; vocal del Consorci universitari Institut de Ciències Polítiques i Socials; membre del Consell Executiu i patró institucional de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals; membre del Public-Private Sector Research Center  IESE, etc.

Tornar al llistat