Universitat Rovira i Virgili

2008

BORRÀS PENTINAT, S., Conferencia inaugural impartida en el "III Seminario sobre los agentes de la cooperación al desarrollo: refugiados ambientales, refugiados invisibles?", organitzat per la Dirección General de Servicios y Acción Solidaria, de la Universidad de Cádiz, 1, 2 i 3 d'abril.

BORRÀS PENTINAT, S., Conferencia "¿Refugiados Medioambientales?, en las Jornades sobre Drets d'Asil i altres formes de persecució, Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Barcelona, 17 i 18 de juny.

BORRÀS PENTINAT, S., comunicación en "The Environmental Law Clinic: a new experience in the legal education in Spain", International Academic Conference "The Need for a New Law School", organitzat per PILI-The Public Interest Law Institute (EEUU) i la Facultat de Dret de la Uniwersytet Jagielloński (Polònia), Cracòvia, 19 a 21 de juny de 2008. (Publicació en premsa).

BORRAS PENTINAT, S. "Curs de formació d'agents d'igualtat 2008", Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili, Diputació de Tarragona: "La realitat de la desigualtat: de les dades a la normativa", 2 de desembre.

BORRÀS PENTINAT, S. Conferència, IES La Canonja "Qué puc fer pel medi ambient?", 11 de desembre, URV.

BORRAS PENTINAT, S. Conferència "Taula rodona "El futur de la política europea de canvi climàtic en el context econòmic actual" Consell Català del Moviment Europeu (CCME), Aula Europa, Organizada por el COAMB Barcelona, 16 de desembre. http://www.coamb.org/arxius/actes/targeto_canvi_climatic.pdf

BORRAS PENTINAT, S. Taula Rodona: "L'acció exterior de la Unió Europea i el canvi climàtic", XIV Jornades sobre la Unió Europea - Barcelona 17 i 18 de novembre de 2008, Oficina de Cooperació Europea, Diputació de Barcelona.

BORRÀS, S., CASADO, L., DE LA VARGA, A., GALIANA, Á., JARIA, J., MARQUÈS, M., PALLARÈS, A., PIGRAU, A., "The Environmental Law Clinic: a new experience in the legal education in Spain", en el marc del Congres "The Need for a New Law School", organitzat per PILI-The Public Interest Law Institute (EEUU) i la Facultat de Dret de la Uniwersytet Jagielloński (Polònia), 19 - 21 de juny de 2008, Cracòvia (Polònia).

BORRÀS, S.,  MARÍN, D.,  SIMÓN, H.,  Comunicació "Una experiència de suport per a la millora de pràctiques docents innovadores", V CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA E INNOVACIÓN (CIDUI), Universitat de Lleida, Campus de Cappont, 2 al 4 de juliol.

BORRÀS PENTINAT, S., CERRATO GURI, E., FORNS FERNÁNDEZ, M.V., GIMÉNEZ COSTA, A., GONZÁLEZ BONDIA, A., JARIA MANZANO J., MARQUÈS BANQUÉ, M., RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, R., ROMÁN MARTÍN, L., Comunicació "Una estrategia para el diseño por competencias en los nuevos grados de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili", Jornada Nacional sobre estudios universitarios. De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos, organitzada per la Universitat Jaume I de Castelló els dies 15, 16 i 17 de setembre de 2008.

CAMPINS ERITJA, M., "L'estratègia europea de lluita contra el canvi climàtic", Andorra, 7 març 2008. Seminari sobre Normativa mediambiental europea: Una actualització pràctica, Institut d'Estudis Jurídics Econòmics i Financers d'Andorra, Universitat d'Andorra.

CAMPINS ERITJA, M., "La ampliación de la UE y la política de vecindad", Barcelona, 13 març 2008. Jornadas sobre la Unión Europea y los retos de la globalización, Universitat de Barcelona, Barcelona.

CAMPINS ERITJA, M., Aspectos internacionales y comunitarios del agua, Barcelona, 30 setembre 2008. Institut de l'Aigua, Simposium: El agua: Estudios Interdisciplinares.

CAMPINS ERITJA, M., "Some reflections on Internationalization at the Universitat of Barcelona", Beijing, 7 de novembre de 2008. Beijing Forum 2008: Roundtable for Research Universities - International Cooperation and University Development, Beijing.

CASADO CASADO L., Seminari sobre estrangeria, immigració i discriminació, organitzat pel Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili i el Col·legi d'Advocats de Tarragona i celebrat a Tarragona el dia 6 de març de 2008.

CASADO CASADO, L., comunicación en "The Environmental Law Clinic: a new experience in the legal education in Spain", International Academic Conference "The Need for a New Law School", organitzat per PILI-The Public Interest Law Institute (EEUU) i la Facultat de Dret de la Uniwersytet Jagielloński (Polònia), Cracòvia, 19 a 21 de juny de 2008. (Publicació en premsa).

CASADO CASADO L., coordinadora del seminari d'experts: Deu anys del Conveni d'Aarhus: accés a la informació, participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient, organitzat pel Centre d'Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i celebrat a Tarragona, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, el dia 25 de juny de 2008.

CASADO CASADO L., "Responsabilitat ambiental", 16, 19, 23, 30 de maig de 2008.

CASADO CASADO L., "L'accés a la informació en matèria de medi ambient", ponència dins el seminari d'experts: Deu anys del Conveni d'Aarhus: accés a la informació, participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient, organitzat pel Centre d'Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i celebrat a Tarragona, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, el dia 25 de juny de 2008. Coordinat per la Dra. Lucía Casado.

CASADO CASADO L., Participació a la taula rodona "Aplicación de la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental: Marco Legal", al Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), Madrid, 1 desembre de 2008.

CASTELLÀ SURRIBAS, S.J., "L'impact de l'émergence d'un islam européen dans le discours universaliste des droits de l'homme", Ponència; Colloque International 'Sharia, Citoyenneté et Droits de l'homme' à l'Université du Luxembourg. Luxemburg, 2008.

CASTELLÀ SURRIBAS, S.J., "La sociedad de Naciones antes de la Guerra Civil", Ponència, Congreso Internacional de 'la Batalla del Ebro', Mora d'Ebre, 2008.

DE LA VARGA, A., comunicación en "The Environmental Law Clinic: a new experience in the legal education in Spain", International Academic Conference "The Need for a New Law School", organitzat per PILI-The Public Interest Law Institute (EEUU) i la Facultat de Dret de la Uniwersytet Jagielloński (Polònia), Cracòvia, 19 a 21 de juny de 2008. (Publicació en premsa).

GALIANA SAURA A., Taula rodona sobre la legislació envers a la discriminació racial i ètnica, Seminari sobre estrangeria, immigració i discriminació, 5 i 6 de març de 2008, Tarragona.

GALIANA, Á., comunicación en "The Environmental Law Clinic: a new experience in the legal education in Spain", International Academic Conference "The Need for a New Law School", organitzat per PILI-The Public Interest Law Institute (EEUU) i la Facultat de Dret de la Uniwersytet Jagielloński (Polònia), Cracòvia, 19 a 21 de juny de 2008. (Publicació en premsa).

GIFREU FONT, J., Ponencia "Las situaciones básicas del suelo y el aprovechamiento urbanístico en la Ley 8/2007", Jornadas sobre la expropiación forzosa en Cataluña: métodos valorativos y cuestiones procedimentales"; Escuela de Administración Pública de Cataluña (Barcelona); 28 y 29 enero 2008.

GONZÁLEZ BONDIA, A., Actividad: Curso sobre 'Seguridad y Defensa en la agenda de la UE: PESD y OTAN' del mòdul 'Fundamentos de la Acción exterior de la Unión Europea' del Master Oficial de Integración Europea de la UAB, 8 a 31/1/2008.

GONZÁLEZ BONDIA, A., "Curs sobre la Unió Europea" organizado por la Escola d'Administració Pública de Catalunya, Amposta, 11, 18 y 25 /2/2008.

GONZÁLEZ BONDIA A., Ponent "Una estrategia para el diseño por competencias en los nuevos grados de la Facultat de Ciències Juridìques de la Universitat Rovira Virgili", Jornada nacional sobre estudios universitarios: de los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos, Universitat Jaume I de Castelló, 15 al 17 de setembre de 2008. Castelló de la Plana.

HAVA GARCIA, E., Ponent "La apropiacion indebida y su relacion con la administracion fraudulenta", La adecuacion de Derecho Penal español al ordenamiento de la Union Europea. La Politica Criminal europea, organitzades pel Centro de Estudios Juridicos (CEJ) del Ministerio de Justicia en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i l' Editorial Tirant lo Blanch. València, 2008.

JARIA I MANZANO J., Ponent Quarta Jornada sobre la millora de la qualitat docent a les Facultats de Dret (L'ensenyament de Dret i l'EEES. Planificació docent: experiències metodològiques d'MQD+ID a les Facultats de Dret de les universitats catalanes), organitzada per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 23 de gener del 2008.

JARIA MANZANO, J., "El marc jurídic i normatiu de la cultura", en el marc del curs de postgrau d'especialista universitari en gestió cultural, organitzat pel Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, que es va desenvolupar entre el 17 de desembre del 2007 i el 30 de maig del 2008.

JARIA MANZANO, J., comunicación en "The Environmental Law Clinic: a new experience in the legal education in Spain", International Academic Conference "The Need for a New Law School", organitzat per PILI-The Public Interest Law Institute (EEUU) i la Facultat de Dret de la Uniwersytet Jagielloński (Polònia), Cracòvia, 19 a 21 de juny de 2008. (Publicació en premsa).

JARIA I MANZANO J., Ponent "Reforma i mutació constitucional", en el marc del seminari La reforma de la Constitució. Reptes en el seu XXX aniversari, organitzat per l'Institut d'Estudis Autonòmics de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 13 i 14 de novembre del 2008.

JARIA I MANZANO J., Ponència, Jornada Governs locals i model territorial de Catalunya, organitzat pel Fòrum Comarcal i el Consell Comarcal de la Selva, Santa Coloma de Farners el dia 5 de desembre del 2008.

LOZANO CUTANDA B., Organització d'un Seminari sobre "La nueva Ley de Responsabilidad Medioambiental: implicaciones para las empresas" en el despatx Gómez- Acebo & Pombo, i ponent "Elementos básicos de la Ley de Responsabilidad Medioambiental", Madrid, 18 de gener de 2008.

LOZANO CUTANDA, B., Ponencias sobre "Derecho Ambiental de la Unión Europea" y "El proceso de toma de decisiones en materia de Medio Ambiente en la Unión Europea" en el curso de Experto en Derecho Ambiental del Instituto Universitario García Oviedo de la Universidad de Sevilla, 22 de enero de 2008.

LOZANO CUTANDA, B., - Ponència "Intervención administrativa para la protección del medio ambiente" en el Máster en Derecho Ambiental del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid, gener de 2008.

LOZANO CUTANDA, B., Ponencia sobre "Evaluación ambiental de planes de urbanismo" en el curso "Novedades en la protección ambiental de la ordenación territorial: nueva Ley del Suelo (8/2007)", organizado por el Consejo General del Poder Judicial en el Foro de Formación y Estudios Medioambientales del Poder Judicial", Córdoba, 21 de octubre de 2008.

MARQUÈS BANQUÉ M., Ponent, "Las implicaciones del EEES en la metodología docente: planificación de competencias, adaptación al crédito ECTS y criterios de evaluación" en Seminario de Profesores de Derecho 'La adaptación de los estudios jurídicos al EEES', organitzat el 25 de gener de 2008, per la Facultat de Dret de la Universidad Pública de Navarra, Pamplona.

MARQUÈS BANQUÉ M., (coord.), CAMPOY VIZCAÍNO M.M., FOLCH RAMÓN A., FRANQUET SUGRAÑES M.T., GONZÁLES SAEZ L., LÓPEZ MUNTANER J., SALCEDO MILIANI A., TOMÁS ALABART I., VISO SÁNCHEZ S., Comunicación, "Revista d'Art penitenciari. Una experiencia de treball en equip interdisciplinar i d'avaluació per competències", Congreso UNIVEST 08 Congreso Internacional "El estudiante, eje del cambio en la universidad", organitzat per l' ICE de la Universitat de Girona, 2-3 juny de 2008, Girona.

MARQUÈS BANQUÉ M., Ponent, "Las técnicas basadas en la simulación y el método clínico", Jornada sobre metodologías de aprendizaje en el ámbito de la enseñanza del Derecho, organitzada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló, 10 de juny de 2008.

MARQUÈS BANQUÉ, M., comunicación en "The Environmental Law Clinic: a new experience in the legal education in Spain", International Academic Conference "The Need for a New Law School", organitzat per PILI-The Public Interest Law Institute (EEUU) i la Facultat de Dret de la Uniwersytet Jagielloński (Polònia), Cracòvia, 19 a 21 de juny de 2008. (Publicació en premsa).

MARQUÈS BANQUÉ M., Membre del comité científic del V Congreso Internacional "Docencia Universitaria e Innovación" (CIDUI), Lleida, 2-4 julio 2008.

MARQUÈS BANQUÉ, M., Ponent "Una estrategia para el diseño por competencias en los nuevos grados de la Facultat de Ciències Juridìques de la Universitat Rovira Virgili", Jornada nacional sobre estudios universitarios: de los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos, Universitat Jaume I de Castelló, 15 al 17 de setembre de 2008. Castelló de la Plana.

MARQUÈS BANQUÉ, M., Ponent "Practical skills assessment in the contexto f an environmental law clinic" en CLEO Symposium "Feedback and Assessment in Clinical legal Education", 9 january 2009, Northumbria University, Newcastle, Regne Unit, 2009.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Los retos de la implantación de las Agencias: La experiencia de la Agencia estatal de Evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios" en Jornada "Nuevas fórmulas de organización administrativa: Las agencias públicas", Santiago 11 de abril de 2008.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Las referencias de género en el Derecho privado y el lenguaje jurídico", en Jornadas "Ciudadanas y ciudadanos: forma y fondo de las referencias de género en el derecho privado", Santiago, 28‐29 de abril 2008.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., Jornada "La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: problemas actuales y nuevas perspectivas", Santiago de Compostela, 16 de mayo de 2008.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Responsabilitat ambiental", 16, 19, 23, 30 de maig de 2008.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "La Carta Europea y la legislación orgánica y autonómica", Jornada de Formación del Consejo General del Poder Judicial "Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias y la Administración de Justicia", 16‐18 de junio, Madrid.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., Jornada "Espacio Europeo de Educación Superior e innovación docente", Santiago de Compostela, 27 de mayo de 2008. ‐Ponencia en el Foro de Debate "Sociedades Plurilingües: da identidade á diversidade", Consello da Cultura Galega, 19‐20 de junio de 2008.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "La glotopolítica de Galicia", Foro de Debate "Sociedades Plurilingües: da identidade á diversidade", Consello da Cultura Galega, 19‐20 de junio de 2008.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Do estudo de casos á resolución de problemas xurídicos", actividad del programa de Formación e Innovación Docente de la Universidad de Santiago de Compostela (Junio‐Julio 2008).

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Universidades e pluralismo lingüístico: experiencias comparadas", actividad del programa de Formación e Innovación Docente de la Universidad de Santiago de Compostela (Junio‐Julio 2008).

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Linguistic diversity and constitutional recognition of language rights" en 11ª Conferencia da Academia Internacional do Direito Lingüístico sobre Direito, Língua e Cidadanía Global. Lisboa, 19 de Julio de 2008.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., Simposio "A adaptación dos ensinos ó novo espazo europeo de educación superior" ponente en el panel de expertos "Procesos, criterios e contidos da elaboración dos novos graos e posgraos en Ciencias Xurídicas". Universidad de Santiago de Compostela, 22 y 23 de septiembre de 2008.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Dereito ambiental de Galicia: evolución e perspectivas" en Jornada "Situación actual e novas perspectivas do Dereito Ambiental en Galicia", en Liáns (Oleiros‐ A Coruña), 24 de noviembre de 2008.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "La llengua en les reformes dels estatuts d`autonomia: progressos i límits", ponencia en Jornada del l`Institut d`Estudis Catalans (Xarxa Cruscat), 9 de diciembre de 2008.

OLIVARES GALLARDO A., Ponent a IV Jornadas de Derecho Ambiental. Desarrollo sustentable: Gobernanza y Derecho, sobre "Política energética de la Unión Europea", Universidad de Chile, Santiago de Chile, 25-27 junio de 2008.

PALLARÈS SERRANO, A., Ponent "La participació pública en matèria de medi ambient", ponència dins el seminari d'experts: Deu anys del Conveni d'Aarhus: accés a la informació, participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient, organitzat pel Centre d'Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i celebrat a Tarragona, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, el dia 25 de juny de 2008. Coordinat per la Dra. Lucía Casado.

PALLARÈS SERRANO, A., comunicación en  The Environmental Law Clinic: a new experience in the legal education in Spain", International Academic Conference "The Need for a New Law School", organitzat per PILI-The Public Interest Law Institute (EEUU) i la Facultat de Dret de la Uniwersytet Jagielloński (Polònia), Cracòvia, 19 a 21 de juny de 2008. (Publicació en premsa).

PIGRAU SOLÉ A., Participació en el XXVI Curso de Derechos Humanos del Institut de Drets Humans de Catalunya. Sesión sobre "Justicia Penal Internacional". Col·legi d'Advocats de Barcelona, Barcelona, 2 d'abril de 2008.

PIGRAU SOLÉ A., "La Corte Penal Internacional". Facultad de Derecho, Universidad de Valencia, 6 de mayo de 2008.

PIGRAU SOLÉ A., Seminario Internacional "Derechos Humanos y Justicia Transicional: Gestionando el pasado". Moderació Mesa "Justicia transicional: órganos, procesos y modelos"; Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans, Generalitat de Catalunya - Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 30 junio-1 julio 2008.

PIGRAU SOLÉ, A., comunicación en "The Environmental Law Clinic: a new experience in the legal education in Spain", International Academic Conference "The Need for a New Law School", organitzat per PILI-The Public Interest Law Institute (EEUU) i la Facultat de Dret de la Uniwersytet Jagielloński (Polònia), Cracòvia, 19 a 21 de juny de 2008. (Publicació en premsa).

PIGRAU SOLÉ A., "El Alien Tort Claims Act como vía para demandar a las empresas multinacionales por violaciones graves de derechos humanos", Seminario "Justicia Global, S.A., Empreses Transnacionals vs. Drets Humans", Observatori del Deute en la Globalització (OGD), Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 8 de noviembre de 2008.

PIGRAU SOLÉ A., "La responsabilitat de les empreses: el laberint jurídic", Seminario "Drets Humans i Petroli", Enginyeria sense Fronteres, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 28 de noviembre de 2008.

PIGRAU SOLÉ A., Ponent, "La Convenzione interamericana e la Corte di San José de Costa Rica", A sessant'anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. A trent'anni dalla scomparsa di Lelio Basso, Camera dei Diputati, Roma, Italia, 15-16 de diciembre de 2008.

ROMÁN MARTÍN L., Ponent, "Una estrategia para el diseño por competencias en los nuevos grados de la Facultat de Ciencias Judiques de la Universitat Rovira i Virgili", Jornada nacional sobre estudios universitarios: de los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos, Universitat Jaume I de Castelló, Castelló de la Plana, 15-17 de setiembre de 2008.

ROMÁN MARTÍN, L., "La experiencia piloto de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili en la adaptación al EEES", Ponencia, Seminario de Profesores de Derecho: 'La adaptación de los estudios jurídicos al Espacio Europeo de Educación Superior', Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Pública de Navarra, 25 de gener de 2008.

ROMÁN MARTÍN L., Relatora, "La llengua i la mobilitat", Jornada de treball sobre el Pla de Política Lingüística, organitzada per la Comissió de Política Lingüística de la URV, el dia 11 de juny de 2008, a la Facultat de Ciències Jurídiques, Tarragona.

ROMÁN MARTÍN L., GUTIERREZ, C., PASTOR, I., Taula rodona "Estudis de gènere en les institucions sanitàries", Workshop Dones a la Sanitat', 12 de novembre de 2008. Organitza Grup de recerca Anàlisi Social i Organizativa de la URV, àrea de sociologia de la URV i Grup de recerca Gènere, Raça, Ètnia, Classe de la URV, Reus.

RUÉ, J. (COORD.), AMADOR, M., ARMENGOL, J., BOSCO, A., FONT, A., FRANQUET, MT., GINÉ, J., MARQUÈS, M., PIVIDORI, I., RAMBLA, X., "Model d'anàlisi de la qualitat de l'ensenyament, des de la perspectiva dels estudiants a titulacions de quatre universitats catalanes'", Comunicació, V Congreso Internacional 'Docencia Universitaria e Innovación' (CIDUI), Lleida, 2-4 julio 2008.

SALADIÉ, S., ponent en "Implementació del catàleg del paisatge del Camp de Tarragona en el planejament territorial", 26 de novembre de 2008.

TORRES ROSELL, N., Ponent "Las reformas penales en materia de seguridad vial. La LO 15/2007 de 30 de noviembre", Jornades de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona sobre la reforma penal dels delictes contra la seguretat vial, Tarragona, gener, 2008.

TORRES ROSELL, N., VILLACAMPA ESTIARTE, C., Comunicació XV World Congress of the International Society of Criminology, "Basic aspects of the legal treatment of gender-based violence victims", Barcelona, Juliol, 2008.

VERNET LLOBET, J., Ponent, "Reforma estatutaria catalana i Llengua", Jornada sobre la Llengua en les reformes dels estatuts d'autonomia: progressos i limits, Barcelona, 2008.

VERNET LLOBET, J., Ponent "Dret al nom i llengua", IV Jornada sobre autonomia i Dret, organitzada pel Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, el Consell de l' Advocacia i el Col·legi de Notaris de Catalunya, Barcelona, 22 de febrero de 2008.

VERNET LLOBET, J., Ponent "La recepción de la jurisprudencia del tribunal Europeo de Derechos humanos por el Tribunal Constitucional español" en la taula rodonda sobre "La recepción de la jurisprudencia internacional en derechos humanos por la justicia constitucional", VII Jornadas de Derecho Constitucional, Santo Domingo, República Dominicana, 2008.

VERNET LLOBET, J., Ponent "El principio de subsidiariedad en el recurso de amparo español" en la taula rodonda sobre "Caracteristicas procesales del recurso de amparo", VII Jornadas de Derecho Constitucional, Santo Domingo, República Dominicana, 2008.

VERNET LLOBET, J., Ponent "Los derechos emergentes", IX Jornadas de Derecho Constitucional, San José, Costa Rica, 12 de Septiembre 2008.

VERNET LLOBET, J., Ponent, "El Senat com a cambra de representació territorial" en seminari La reforma de la Constitució. Reptes en el seu XXX aniversari , Palma de Mallorca, 14 de novembre de 2008.

VERNET LLOBET, J., Ponent "Los organos de garantia estatutaria: experiencias comparada", Jornadas Los organos garantes de la autonomía política: defensa institucional y proteccion de los derechos (los casos de Italia, Alemania y España), Barcelona, 2008.