Universitat Rovira i Virgili

2010

BORRÀS PENTINAT, S., Taula Rodona: "El paper dels municipis i la societat civil davant del repte del canvi climàtic a la Unió Europea", Terrassa, 18 de març.

BORRÀS PENTINAT, S., "The Tribunals for Environmental Justice", Panel 1 relatiu a "Theory, Practice and Discourse on Fairness in International Environmental Law", Grup d'Interès de Dret Internacional del Medi Ambient sobre "Fairness in International Environmental Law", 4ª Conferència bianual de la Societat Europea de Dret Internacional (ESIL/SEDI) a la Facultat de Dret de la Universitat de Cambridge (Regne Unit).2-4 de setembre de2010.

BORRÀS PENTINAT, S., participació a la Xerrada-taller "Quan s'adonarà l'home que els diners no es poden menjar?" L'Apropament de joves del Nord a la realitat dels països del Sud (Equador). Organitzat pel CEDAT, Enginyeria sense Fronteres i la URV Solidària. Facultat de Ciències Jurídiques, URV, Tarragona. 17 de novembre de 2010.

BORRÀS PENTINAT, S., "Los mecanismos de control en los regímenes internacionales", en Coloquio Hispano-Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 17 desembre 2010.

CAMPINS ERITJA, M., "Strengthening compliance with international climate change regime: The role of sub-national entities into the context of regional integration processes: A comparative approach" Comunicació seleccionada; 2nd UNITAR-Yale Conference on Environmental Governance and Democracy: Strengthening Institutions to Address Climate Change and Advance a Green Economy, Yale University, New Haven, USA, 17-19 September 2010. Publicación: Strengthening compliance with international climate change regime: The role of sub-national entities into the context of regional integration processes: A comparative approach, Conference Proceedings (on-line), a http://conference.unitar.org/yale/conference-papers.

CAMPINS ERITJA, M., "Las posibilidades y los límites de las actividades de las entidades infraestatales", en Coloquio Hispano-Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 18 desembre 2010.

CARDESA SALZMANN, A., "Non-Compliance Procedures in Multilateral Environmental Agreements: Weaknesses' Diagnosis & Therapy", Agora 2: International Environmental Law, 4th Biennial Conference of the European Society of International Law, (ESIL/SEDI) a la Facultat de Dret de la Universitat de Cambridge, Cambridge, (Regne Unit). 2-4 de setembre de 2010.

CASADO CASADO, L., "Les llicències municipals i el medi ambient. La nova LIIA", Primer Fòrum d'actualització en dret local, organitzat per l'Ajuntament de Reus i el Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant la Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d'Estudis Jurídics Locals, Reus, 18 de febrero de 2010.

CASADO CASADO, L. "Jurisprudència sobre accés a la informació ambiental", Jornada sobre els drets d'accés a la informació ambiental, organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, Barcelona, 12 de març de 2009.

CASADO CASADO, L. "Jurisprudència sobre accés a la informació ambiental", Jornada sobre els drets d'accés a la informació ambiental, organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, Girona, 19 de maig de 2009.

CASADO CASADO, L. "Jurisprudència sobre accés a la informació ambiental", Jornada sobre els drets d'accés a la informació ambiental, organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, Lleida, 20 de maig de 2009.

CASADO CASADO, L. "Jurisprudència sobre accés a la informació ambiental", Jornada sobre els drets d'accés a la informació ambiental, organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, Tarragona, 21 de maig de 2009.

DE LA VARGA PASTOR, A. "La legislación de responsabilidad medioambiental: un cambio en la protección del suelo" Comunicació seleccionada, Congreso jurídico internacional "Globalización, riesgo y medio ambiente", Universidad de Granada, Granada, 3-5 marzo 2010.

DE LA VARGA PASTOR, A., participació a la Jornada "Aprenentatgeservei  i recerca basada en la comunitat a la URV", organitzat conjuntament amb APQUA, el 8 d'abril de 2010.

DE LA VARGA PASTOR, A., participació a la jornada Aprenentatge-Servei a la Universitat: possibilitats i reptes, Barcelona, 29 de juny de 2010.

DE LA VARGA PASTOR, A., "Claves jurídicas de la responsabilidad por daños al medio ambiente", en Coloquio Hispano-Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 17 desembre 2010.

FAJARDO DEL CASTILLO, T., "Los condicionantes externos: contexto global e integración regional", en Coloquio Hispano-Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 17 desembre 2010.

FUENTES GASÓ, J.R., "La externalización de las funciones de control y de inspección", en Coloquio Hispano-Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 18 desembre 2010.

GIFREU FONT, J., "Nuevos mecanismos de control de la actividad administrativa: el control de la Oficina Antifrau de Catalunya sobre las actuaciones ambientales de la Administración", en CEDAT, Seminari d'experts: "Derecho ambiental y transformaciones de la actividad de las administraciones públicas", Tarragona, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universidad Rovira i Virgili, 27 de gener de 2010.

GONZÁLEZ BONDIA, A., Curs 'Ens Locals i Europa. La gestió de fons i projectes europeus' Master en Govern Local, Universitat Autònoma de Barcelona y Associació Catalana de Municipis i Comarques, Barcelona, 9 de gener de 2010.

GONZÁLEZ BONDIA, A., Curs sobre "Seguridad y Defensa en la agenda de la UE: PESD y OTAN" del mòdul "Acción exterior de la Unión Europea" del Master Oficial de Integración Europea de la UAB, Bellaterra, 11 i 25 de gener de 2010.

GONZÁLEZ BONDIA, A.,  participació en la Taula Rodona "Drets humans i negligència ambiental a l'Amazònia Equatoriana". Organitzat per la URV Solidària, Enginyeria sense Fronteres i l'Ajuntament de Cambrils, amb la col·laboració del CEDAT, Cambrils. 12 de maig de 2010.

GONZÁLEZ BONDIA, A., "A ampliacion interna da Unión Europea", Jornadas El derecho de autodeterminación en la Europa del S. XXI, organizadas por la Fundación Ezkerraberri, Bilbao, 1 d'octubre de 2010.

GONZÁLEZ BONDIA, A., "La ampliacion interna de la Unión Europea", Seminario A crise e o futuro de Europa, organizado por la Fundación Galiza Sempre, el Centro Maurits Coppieters y la Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 7 d'octubre de 2010.

GONZÁLEZ BONDIA, A., "Retos y prioridades actuales de la Unión europea en el ámbito de la seguridad", IV Jornada sobre misiones de paz:el papel de las fuerzas armadas españolas en las operaciones de paz de la Unión Europea, organizada por el área de Derecho internacional Público de la UAB y el Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, UAB, Bellaterra, 14 de noviembre de 2010.

GONZÁLEZ BONDIA, A., Curs 'Ens Locals i Europa", Master en gestió i Dret Local, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 14 de desembre de 2010.

JARIA MANZANO, J. "El principio de precaución como garantía de la justicia ambiental", Comunicació seleccionada, Congreso jurídico internacional  "Globalización, riesgo y medio ambiente", Universidad de Granada, Granada, 3-5 marzo 2010.

JARIA I MANZANO J., "L'Estatut d'Autonomia: antecedents i estat de la qüestió", en el marc del cicle de conferències Un tast d'actualitat, organitzat per l'Institut d'Estudis Vallencs, Valls, 10 de març de 2010.

JARIA MANZANO, J. - MARQUÈS BANQUÉ, M., "Environmental Justice as emerging subject in legal education in Spain: the case of CEDAT", Environmental Justice in Legal Education, organitzat pel UK Centre for Legal Education, en col·laboració amb el University College of London i la University of Warwick, Coventry, Regne Unit, 29 de març de 2010.

JARIA I MANZANO J., "El derecho a una vivienda digna el marco del Estado social: posibilidades y límites", en el marc de les III Jornades internacionals de housing, L'accés a l'habitatge en el context de crisi, organitzades pel Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 14 de maig de 2010.

JARIA I MANZANO J, "L'ampliació interna de la Unió Europea", en el marc de la Jornada Internacional sobre l'ampliació interna de la Unió Europea Velles nacions, nous estats, organitzada per la Fundació Josep Irla i el Centre Maurits Coppieters, Barcelona, 18 de juny de 2010.

JARIA MANZANO, J., "Diversity, Sustainability and Environmental Justice", 8th IUCN Academy of Environmental Law Colloquium: "Linkages Between Biodiversity and Climate Change", Universitat de Gant (Bèlgica), 14-16 de setembre de 2010.

JARIA I MANZANO J, Seminari "La perplexitat del jurista persa: reflexions després de la Sentència de l'Estatut", Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2 de novembre de 2010.

JARIA MANZANO, J., "Los principios de desarrollo sostenible: virtualidad y realidad", en Coloquio Hispano- Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 17 desembre 2010.

JORDÀ FERNÀNDEZ, A.M., "Les fonts portuàries per a l'estudi del Dret marítim", Jornades 'El patrimoni documental portuari i el seu estudi, Tarragona, España, 2010.

JORDÀ FERNÀNDEZ, A.M., Presentació del llibre de Josep.A. Porta: 'Remodelació de l'església parroquial de Sant Jaume de Creixell'; Commemoració obres restauració església parroquial; Creixell (Tarragona); 17 d'abril de 2010.

JORDÀ FERNÀNDEZ, A.M., "La Seu de Tarragona durant la Guerra dels Segadors", Amics de la Catedral de Tarragona, Tarragona; 24 d'abril de 2010.

JORDÀ FERNÁNDEZ, A., "La Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006", Associació Catalana de Juristes Demòcrates. Grup de Tarragona, Tarragona, 4 de novembre de 2010.

LOZANO CUTANDA, B., "La Red Natura 2000: su origen, concepto y naturaleza jurídica. Régimen jurídico: las directivas que la establecen y regulan, y su transposición a la legislación española", 2º meeting RED NATURA 2000, Junta de Andalucía y Fundación Andaluza para la investigación en la conciliación de los usos de la tierra y la biodiversidad", Córdoba, 29 de març de 2010.

LOZANO CUTANDA, B., Relatora de medioambiente en el II Encuentro de Magistrados de la Comunidad Andina y del Mercosur, Cartagena de Indias, Colombia, 6 al 10 de septiembre 2010.

LOZANO CUTANDA, B., Presentation on the Environmental Liability Directive in the Conference of Portuguese and Spanish Judges and Prosecutors on "Enforcement of EU Environmental Law: role of the Judiciary", European Commission, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Territorio, Sevilla, 11-12 de novembre de 2010.

LOZANO CUTANDA, B., Relatora en la sesión sobre "Montes, servicios ambientales y mecanismos de mercado" del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), Madrid, 22 a 26 de novembre de 2010.

LOZANO CUTANDA, B., "Los instrumentos de la gobernanza ambiental", en Coloquio Hispano-Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 18 desembre 2010.

MARQUÈS BANQUÉ, M., "Seguridad subjetiva, Constitución y Derecho Penal" Comunicació seleccionada, Congreso jurídico internacional "Globalización, riesgo y medio ambiente", Universidad de Granada, Granada, 3-5 març 2010.

MARQUÈS BANQUÉ, M., participació a la Jornada "Aprenentatgeservei  i recerca basada en la comunitat a la URV", organitzat conjuntament amb APQUA, el 8 d'abril de 2010.

MARQUÈS BANQUÉ, M., participación en AALS 2010 Conference on Clinical Legal Education: Answering the Call for Reform: Using Outcomes Assessment, Critical Theory and Strategic Thinking to Implement Change, May 4-8, 2010, Baltimore, Maryland, Estats Units.

MARQUÈS BANQUÉ, M., participación en Clinical Skills Workshop, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1 i 2 de juny de 2010.

MARQUÈS BANQUÉ, M., participació a la jornada Aprenentatge-Servei a la Universitat: possibilitats i reptes, Barcelona, 29 de juny de 2010.

MARQUÈS BANQUÉ, M., Membre del Comitè Científic: VI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 30 de juny,1 i 2 de juliol de 2010.

MARQUÈS BANQUÉ, M., participació al Workshop Experiencias de Clínica Jurídica en las universidades españolas, Facultat de Dret, Universitat de Valencia, 23 setembre 2010.

MERINO, V., participació a la Jornada "Aprenentatgeservei  i recerca basada en la comunitat a la URV", organitzat conjuntament amb APQUA, el 8 d'abril de 2010.

MERINO, V., participació al Workshop Experiencias de Clínica Jurídica en las universidades españolas, Facultat de Dret, Universitat de Valencia, 23 setembre 2010.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "El control ambiental de actividades de servicios. Competencias y seguridad ambiental ante un potencial desarrollo del papel de las entidades colaboradoras de la administración", en CEDAT, Seminari d'experts: "Derecho ambiental y transformaciones de la actividad de las administraciones públicas", Tarragona, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universidad Rovira i Virgili, 27 de gener de 2010.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Cambios en el régimen de control ambiental de actividades", Jornadas "Derecho ambiental y transformaciones de la actividad de las Administraciones públicas", Universitat Rovira i Virgilli, 27/01/2010.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Público y privado en el control operativo de actividades de servicios: un nuevo campo para las entidades colaboradoras de la Administración", V Congreso de la AEPDA 5-6 febrero 2010, Cádiz.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "La carta Europea de lenguas regionales y minoritarias y la educación", en Jornadas de análisis de la Carta Europea de Lenguas regionales o minoritarias, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, febrero 2010.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Liberalizaçao do sector serviços e os seus efeitos nas competencias regionais e nos directos dos cidadans em estados descentralizados", 16º Congreso APDR, Universidade de Madeira, Funchal (Portugal), 8-10 de julio 2010.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "La liberalización del sector de servicios y los efectos en la actividad administrativa, personal y financiamiento de los entes locales" en Curso de Verano "La reforma del financiamiento local", Santiago de Compostela, 19-22 de julio de 2010.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Estados e cidadanía: compromisos en relación co cambio climático", en Curso de Verano "Contra a fame, defende a Terra", USC-Manos Unidas, Santiago de Compostela, 8-10 de septiembre 2010.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Cambios no control operativo de actividades e nas garantías xurisdiccionais", ponencia en el Seminario "Prestación de Servizos e Dereito", Santiago de Compostela, 4-5 de octubre de 2010.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Los órganos de garantía de los derechos lingüísticos en España", en Seminario Internacional "Órganos de garantía de los derechos lingüísticos: modelos de derecho comparado", Universitat de Girona, 22 de octubre de 2010.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Los actores de la gobernanza ambiental", en Coloquio Hispano-Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 18 desembre 2010.

PALLARES SERRANO, A., "La coordinación entre las administraciones", en Coloquio Hispano-Canadiense: Gobernanza, derecho y medio ambiente, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 18 desembre 2010.

PIGRAU SOLÉ, A., "La jurisdicción extraterritorial como vía para hacer responsables a las empresas por daños al medio ambiente causados en el extranjero: especial referencia al ATCA"; Congreso jurídico internacional "Globalización, riesgo y medio ambiente", Universidad de Granada, Granada, 3-5 marzo 2010.

PIGRAU SOLÉ A.,Seminari sobre "La Corte Penal Internacional", en el marc del Programa de "Master en Estudios Internacionales", que desenvolupa el Departament de Dret i Economia Internacionals, Facultatd de Dret, Universitat de Barcelona 8, 11 i 18 de març de 2010.

PIGRAU SOLÉ, A., "Unión Europea y cambio climático"; 14º Congresso Internacional de Direito Ambiental - 5º Congresso de Direito Ambiental dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola; Instituto "O Direito por um Planeta Verde", São Paulo, 24 de mayo de 2010.

PIGRAU SOLÉ A., Participació en el XXVII Curs de Drets Humans de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Sessió sobre "Justícia Penal Internacional", Residencia de Investigadores, Barcelona, 10 de març de 2010.

PIGRAU SOLÉ A., Institut Català Internacional per la Pau, Cicle Eines d'anàlisi, "La Cort Penal Internacional i la revisió de l'estatut de Roma. Balanç", Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona, 15 de juny de 2010.

PIGRAU SOLÉ A., "La persecución dels crims de guerra i els crims contra la humanitat", 2 de julio de 2010, Local Social de La Caixa, Llagostera, Girona.

PIGRAU SOLÉ A., Participació en el Seminari La lluita contra la impunitat: Quines perspectives de futur", amb la conferencia "Perspectives de la justícia universal en el context actual" organizado por el Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) y la Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans, de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 13 de juliol de 2010.

PIGRAU SOLÉ, A., "El modelo europeo de responsabilidad por daños al medio ambiente y su aplicación en España", en Derecho Ambiental en tiempos de reformas. Actas de las V Jormadas de Derecho Ambiental, Centro de Derecho Ambiental - Universidad de Chile, Santiago, Chile, 27-29 octubre 2010.

PIGRAU SOLÉ A., Participació en el XIII Seminari sobre el Dret internacional humanitari, organitzat en el marc del Conveni signat el 9 de març de 1994 per la Oficina Provincial de la Creu Roja de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de l'ICIP: ""La Justícia Penal Internacional: avenços i desenvolupaments", Facultat de Ciències Jurídiques, Tarragona, 19 de novembre de 2010.

RIOS ANGULO, M.,  participación en el 3er Curso internacional de Especialización "Consulta Previa Territorio y Recursos Naturales en el contexto del Convenio de la OIT del 9 al 13 de septiembre (Santiago de Chile) celebrat a la Facultad de Dret de la Universidad de Chile.

ROMÁN MARTÍN, L. - OLIVERAS JANÉ, N., "Proyecto de elaboración de materiales didácticos sobre las Instituciones de Autogobierno (a partir de la experiencia del Parlamento Universitario)", en II Congreso en Innovación educativa en Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, julio 2010.

RUIZ SANZ, M., "La enseñanza del derecho a través del cine", Congreso Iusinnova. Innovación docente en Derecho, Almería, 14 de mayo de 2010.

RUIZ SANZ, M., participació al Workshop Experiencias de Clínica Jurídica en las universidades españolas, Facultat de Dret, Universitat de Valencia, 23 setembre 2010.

VERNET LLOBET, J., Conferència "Sistemas Comparados de Regulación del Uso Oficial de las Lenguas", XIII Jornadas de Derecho Constitucional, organitzades pel Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe, Tribunal Supremo de Puerto Rico y Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y la Universidad Interamericana; San Juan, Puerto Rico, 17 de febrer de 2010.

VERNET LLOBET, J., Conferència "Los Procedimientos para el Planteamiento de Controversias Constitucionales en España", XIII Jornadas de Derecho Constitucional, organitzades pel Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe, Tribunal Supremo de Puerto Rico y Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y la Universidad Interamericana; San Juan, Puerto Rico, 17 de febrer de 2010.

VERNET LLOBET, J., Conferència "Sistemes comparats europeus de règims jurídicolingüístics", Cicle de conferències d'Institucions de Dret Públic de Catalunya organitzat per àrea de dret constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, Universitat Autònoma de Barcelona; Bellaterra, 14 d'abril de 2010.

VERNET LLOBET, J., Conferència "El Consell de Garanties Estatutàries", organitzat per àrea de dret constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB a la seu del Consell de Garanties Estatutàries; Barcelona, 17 de maig de 2010.

VERNET LLOBET, J., Ponència sobre "La decisione del Tribunale costituzionale sullo statuto. Identità e lengua propria", Identità, popoli, mediterraneo, IEC, CIEMEN, Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone, amb el suport de la Università di Udine i la Provincia di Udine; Barcelona, 5 de novembre de 2010.

ast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>