Universitat Rovira i Virgili

2011

BARRAT ESTEVE, J., Inter-Regional Workshop on Regional Organizations and the Integrity of Elections, An activity of the Inter-Regional Dialogue on Democracy organized by International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), Stockholm, Sweden, 13-15 December 2011.

BLASCO DÍAZ, J.L., "L'accés electrònic dels ciutadans als procediments administratius i la signatura digital", en II Fòrum d'actualització en dret local, Universitat Rovira i Virgili, Reus, 21/04/2011.

BLASCO DÍAZ, J.L., Participación en la Mesa redonda "Análisi de la LSPU (1)" del Seminario sobre el Régimen Jurídico del Sector Postal, Universitat Jaume I, Castellón, 15/12/2011.

BORRÀS PENTINAT, S., Conferencia "Entes Locales y Europa: el papel de los entes subestatales (regiones y municipios) en el marco regional europeo", Master en Gestión y Derecho Local, Escola d'Administració Publica de Catalunya, Barcelona, 11 de enero.

BORRÀS PENTINAT, S., Conferencia: Objectiu del Mil.leni 7: Garantir la sostenibilitat. Dijous Cooperactius. URV Solidària. Tarragona. 17 de març de 2011.

BORRAS PENTINAT, S., Conferencia: "Creixement sostenible: desenvolupament sostenible creant riquesa al territori", Jornada Formativa "Agenda 2020 i els nous reptes per sortir de la crisi", Ajuntament de Tarragona. 31 de març de 2010.

BORRÀS PENTINAT, S., Conferencia: "Planificación urbana: la ciudad nueva", Curso de verano "Viabilidad urbana: planificación y movilidad, Fundación Universidad Rey Juan Carlos, 4 julio.

BORRÀS PENTINAT, S., "Think Locally and Act Globally: Changing the Climate Change from Local Authorities", 10th Global Conference "Environmental Justice and Global Citizenship", Mansfiel College, Oxford; Regne Unit, 8-10 juliol 2011.

BORRÀS PENTINAT, S., Formación: "La diplomacia de cambio climático", en calidad de tutora para el siguiente módulo: Módulo 1: Entender el cambio climático y las vulnerabilidades globales (12-18 septiembre) UNITAR United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), Ginebra.

BORRÀS PENTINAT, S., Conferencia: Les polítiques comunitàries i els nivells d'administració en matèria de medi ambient. Curs sobre la Unió Europea (4a edició), del COAMB i el Departament de Territori i Sostenibilitat.

BORRAS PENTINAT, S., Curs Governs locals actius a la UE: 9:30 a 11:30 hores. Polítiques de medi ambient a la UE: energia, mobilitat i gestió dels recursos naturals. La lluita contra el canvi climàtic (objectiu 2020). Pacte d'Alcaldes. 10 novembre. Fundació URV. Centre de Formació Permanent.

BORRÀS PENTINAT, S., Direcció acadèmica de la jornada "L'adaptació al canvi climàtic Perspectiva tècnica i jurídica", organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, URV 24 de octubre de 2011.

BORRÀS PENTINAT, S., Comunicación "Tribunales para la Justicia climática", Congreso  Internacional Sobre Cambio Climático, Energía Y Derecho Internacional; 15 y 16 de Diciembre 2011, Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva.

CAMPINS ERITJA, M., Ponencia "Cultures d'OGM dans un marché unique: Système d'autorisation centralisé versus choix des États membres", Qui gère le risque environnemental? La prise en charge du risque en Europe et au Canada, Centre de Recherche en Droit Public, Université de Montréal, 29-30 de setembre de 2011.

CAMPINS ERITJA, M., "La aplicación del principio de precaución, base de la normativa comunitaria relativa a la autorización de los cultivos genéticamente modificados", Seminari sobre Avenços Científics i Tecnològics i Seguretat Alimentària, 18 de novembre de 2011.

CARDESA SALZMANN, A., "A conceptual approach to environmental justice', al panel 'Environmental Justice & Community Lawyering' de la 6th Worldwide Conference of the Global Alliance for Justice Education (GAJE), celebrada simultàniament amb la 9th International Journal of Clinical Legal Education (IJCLE) Conference, a la Universitat de València, València, 11 de juliol de 2011.

CARDESA SALZMANN, A., "El desarrollo de una libre circulación de personas en el Mercosur: balance y perspectivas", La libre circulación de personas en los sistemas de integración económica: modelos comparados, Universidad Carlos III i Universitat Pompeu Fabra, Madrid, 28 i 29 de setembre de 2011.

CARDESA SALZMANN, A., "Los derechos humanos como fundamento de la cooperación internacional y como límite a la discrecionalidad de los Estados y organismos internacionales en el régimen internacional del cambio climático", Congreso de Filosofía de los Derechos Humanos - XX Jornadas de Filosofía, Universidad de Valladolid, Valladolid, 4 - 6 d'octubre de 2011.

CARDESA SALZMANN, A., "Human Rights and Climate Change: Reflections on the Suitability of a Human Rights Approach in the Context of the Climate Change Regime", International Congress on Climate Change, Energy and International Law, Universitat de Huelva,15 i 16 de desembre de 2011.

CASADO CASADO, L., "Jurisprudència sobre accés a la informació ambiental", Jornada sobre els drets d'accés a la informació ambiental, organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, Barcelona, 12 de març de 2009.

CASADO CASADO, L., Ponència "Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats", a la Jornada d'actualització en requisits legals, organitzada pel Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya i el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, i realitzada a Tarragona el 3 de maig de 2011.

CASADO CASADO, L., "Jurisprudència sobre accés a la informació ambiental", Jornada sobre els drets d'accés a la informació ambiental, organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, Girona, 19 de maig de 2009.

CASADO CASADO, L., "Jurisprudència sobre accés a la informació ambiental", Jornada sobre els drets d'accés a la informació ambiental, organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, Lleida, 20 de maig de 2009.

CASADO CASADO, L., "Jurisprudència sobre accés a la informació ambiental", Jornada sobre els drets d'accés a la informació ambiental, organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, Tarragona, 21 de maig de 2009.

CASTELLÀ SURRIBBAS, S.J., Direcció del Curs: Curs d'Estiu 2011, "Europa, objectiu de l'acció exterior de Catalunya", URV, Tarragona, 29 i 30 de juny i 1 de juliol.

DE LA VARGA PASTOR, A., ponent al seminari d'educació legal (Legal Education Seminar) que va tenir lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de Bergen (Noruega), 21 de gener de 2011.

DE LA VARGA PASTOR, A., MARQUÈS BANQUÉ, M., Participació com a ponents al "6th Worldwide Conference of the Global Alliance for Justice Education & 9th International Journal of Clinical Legal Education Conference, celebrat a València, Espanya, des de l'11 fins al 16 de juliol de 2011 amb la següent presentació: "Clinical Legal Education in Spain. Analysis and Discussion on Experiences".

FAUTH, G., "Os novos paradigmas do Direito frente os efetos das mudanças climáticas nas cidades", Seminário Internacional População e espaço na mudança ambiental: cidades, escalas e mudanças climáticas. Campinas, Brasil, 27 a 29 de Abril de 2011.

GONZÁLEZ BONDIA, A., Curs sobre "Seguridad y Defensa en la agenda de la UE" del mòdul "Acción exterior de la Unión Europea" del Master Oficial de Integración Europea y del Master Oficial de Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament de la UAB, 11 a 18/1/2011, 8 horas lectivas.

GONZÁLEZ BONDIA, A., 'Instrumentos, instituciones y mecanismos de toma de decisiones en la PESC' (2 horas) y 'La Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea' (4 horas) en el módulo de Acción Exterior de la Unión Europea del Master en Diplomacia y Función Pública Internacional (curso 2011/2012), 17-18/11/2011. Centre d'Estudis Internacionals, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra.

GONZÁLEZ BONDIA, A., "The internal enlargement of the European Union: from nations to members states", Bruselas, Bèlgica, 09/11/2011. Denominació de l'acte: From Nations to Member States - A new architecture for Europe -, organizado por European Free Alliance in the European Parliament, Bruselas.

GONZÁLEZ BONDIA, A., 'La OTAN: una organización en busca de su razón de ser' en el Master de Periodismo Internacional de la Universitat Pompeu Fabra, 2 horas lectivas. 16/05/2011, Universitat Pompeu Fabra.

GONZÁLEZ BONDIA, A., Curs 'Ens Locals i Europa", Master en gestió i Dret Local, URV / Escola d'Administració Pública de Catalunya Tarragona, 21 de novembre de 2011.

HAVA GARCÍA, E., Mesa redonda "Diversidad de situaciones, derechos laborales y jurisprudencia", en Jornada: "La prostitución a debate", Vitoria, 28 de octubre de 2011.

HUICI SANCHO, L., "Participació de les regions en les polítiques de la Unió Europea: perspectives de futur", Seminari Europa davant les regions, Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya Barcelona, 18 de febrer de 2011.

JARIA MANZANO, J. Comunicación: "Un espacio para el ser humano y la naturaleza. Reflexiones a partir de la propuesta de moratoria urbanística en Suiza"; I Encuentros frente al mar: acoso al territorio, organizado por el Seminario de Derecho Penal, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria; Santander 13-14 de abril de 2011.

JARIA MANZANO, J., Participació com a ponent al panel "Environmental Justice & Community Lawyering' 6th Worldwide Conference of the Global Alliance for Justice Education (GAJE), celebrada simultàniament amb la 9th International Journal of Clinical Legal Education (IJCLE) Conference, a la Universitat de València, València, 11 de juliol de 2011.

JARIA MANZANO, J., Comunicación: "Cultural Diversity, Human Rights and Democratic Process. A Case of Limits", en Congreso internacional The Ways of Federalism and the Horizons of the Spanish State of Autonomies, Bilbao, 19- 21 de octubre de 2011.

JORDÀ FERNÁNDEZ, A.M., "Las Alegaciones en derecho del jurista Josep Ramon (s. XVII)", V Jornadas de Estudio sobre Juristas y Notarios: Praxis Histórica del Derecho y Alegaciones Jurídicas, Tarragona, 1-1 desembre 2011.

LA SPINA, ENCARNACIÓN Y MERINO SANCHO, VÍCTOR M, "Estrategias múltiples de intervención en el uso de las TIC y la innovación docente en el Derecho", Congreso de Innovación docente en Ciencias jurídicas. Facultad de Derecho Universidad de Valladolid, 15 y 16 de septiembre de 2011.

LA SPINA, ENCARNACIÓN Y MERINO SANCHO, VÍCTOR M, "Una retrospective DAFO en el uso de las TIC en la docencia del Derecho", IV Jornadas de Innovación docente Universitat de València, Valencia, 3 de marzo de 2011.

MERINO SANCHO, V.M., Comunicación: "La violencia de género como acto persecutorio en el derecho de asilo tras la reforma de la Ley 12/2009. Una reforma inconclusa.", I Congreso internacional sobre Migraciones en Andalucía. Instituto de las Migraciones. Universidad de Granada. 18 de febrero de 2011.

MERINO SANCHO, V.M., Comunicación: "Tensiones entre el proceso de especificación de los derechos humanos y el principio de igualdad. Especial referencia a la prohibición de discriminación en la CEDAW", XXIII Jornadas de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política. "Las claves de la Filosofía del Derecho en el Siglo XXI". Universidad de Jaén. 7 de abril de 2011.

MERINO SANCHO, V.M., Comunicación: El cambio de paradigma en el tratamiento jurídico de la violencia contra las mujeres en tiempos de conflicto armado". II Jornadas Internacionales: Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colombia. ONGD Atelier. Lugar: Universitat de València, 1 a 3 de abril de 2011.

MERINO SANCHO, V.M. Comunicación (poster): "Bionomía y transexualidad: el cuerpo y el derecho"; VII Conferencia Internacional IASSCS "Nombrar y Definir: La Construcción de la (des)Igualdad" Association for the Study of Sexuality, Culture and Society, Universidad Complutense de Madrid, 6 a 9 de julio de 2011.

MERINO SANCHO, V.M., Comunicación: "La protección de los derechos y la autonomía en los supuestos de violencia contra las mujeres en situación administrativa irregular". Congreso de Filosofía de los Derechos Humanos, Universidad de Valladolid, 5 de octubre de 2011

MERINO SANCHO, V.M. Comunicación: "La (de)construcción del sujeto en el derecho de asilo. Consecuencias del reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un acto persecutorio". Simposio internacional Justicia, Migraciones y Exilios. Línea JUSMENACU-CCHS. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, 13 de diciembre de 2011.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., Ponencia "Os dereitos lingüísticos", en Congreso "Xoan Manuel Pintos. Actualidade e compromiso", Pontevedra, 6-9 abril de 2011.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Administracións públicas, rexistros administrativos e efectos do recoñecemento como parella de feito no ámbito público", en Xornadas Actualidade xurídica ao redor das parellas de feito, 27 de abril de 2011, USC.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "European experience: minority languages and cross-border co-operation" en "Seminar "Protection and promotion of Karelian and Finnish languages in the context of globalisation", 25-26 maio, Republic of Karelia, Petrozavodsk, Council of Europe, Joint programme "Minorities in Russia: Developing languages, culture, media and civil society".

NOGUEIRA LÓPEZ, A., Ponencia "Education as a key factor in the promotion of regional or minority languages: theory and practice in the implementation of the ECRML", en "The role of legislation in enhancing linguistic diversity: recent developments and trends", Mercator Conference on linguistic legislation, Barcelona, 30 setembro-1 outubro 2011.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "O exercicio da avogacía e os dereitos lingüísticos da cidadanía", en V Xornada Xustiza e lingua. Colexio de avogados de Santiago de Compostela, 28.11.2011.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "La transposició a Espanya de la Directiva 2006/123 de serveis i la incidència en l'establiment de drets linguístics en l'àmbit socioeconòmic", en Drets lingüístics de debò?, Institut d'estudis Autonòmics, Barcelona, 2.12.2011.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., ponent a la jornada "Derecho ambiental y libre prestación de servicios en el mercado interior", Facultad de Ciencias Jurídicas, URV, 5 y 12 de desembre de 2011.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., Miembro del Comité científico del Seminario "La evaluación de la colaboración público-privada: estudio de los peajes en sombra", Santiago de Compostela 19.12.2011.

PERNAS GARCÍA, J., ponent a la jornada "Derecho ambiental y libre prestación de servicios en el mercado interior", Facultad de Ciencias Jurídicas, URV, 5 y 12 de desembre de 2011.

PIGRAU SOLÉ, A., Participación en las IV Jornadas La protección de los derechos humanos en Europa, "La Unión Europea ante los crímenes internacionales más graves", Universidad de Valladolid, Valladolid, 25 de marzo de 2011.

PIGRAU SOLÉ, A., Participación en las I Jornadas de Derecho Internacional Humanitario: "La aplicación del Derecho Internacional Humanitario por las jurisdicciones penales internacionales: Especial referencia a la Corte Penal Internacional y a la Conferencia de Revisión de Kampala de 2010"; Universidad de Alicante, 7 de abril de 2011.

PIGRAU SOLÉ, A., Participación en el Acto Público "Environmental Justice, Organizations, Liabilities And Trade"; 1st panel: Fighting for Environmental and Climate Justice in the Courts and keeping Oil in the Soil. CASA DEL MAR, Barcelona, 28 de abril de 2011.

PIGRAU SOLÉ, A., "Complicity: enough consensus?", 'Slow seminar', Business and Human Rights: What's next?, Escola de Cultura de Pau, UAB - Instituto de Innovación Social ESADE - URL; Barcelona, 16-17 June 2011.

PIGRAU SOLÉ, A., Panel 5: Projects and Ways Forward; Institut Català Internacional per la Pau. International Research Conference. The Role and Responsibilities of Companies in Conflict Situations: Advancing the Research Agenda. Barcelona, October 20th and 21st, 2011.

PIGRAU SOLÉ, A., Coordinación del Quinto Panel: "Los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto (Evaluación y futuro)"; Congreso Internacional Sobre Cambio Climático, Energía Y Derecho Internacional; 15 y 16 de Diciembre 2011, Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva.

QUINTERO OLIVARES, G., "La regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema adoptado por el Código penal", en Curso sobre incidencias de la reforma del código penal: novedades en la parte general, Cursos para Fiscales, Fiscalía General del Estado, marzo, 2011.

QUINTERO OLIVARES, G., "La libertad y otros problemas en el derecho penal y en el proceso penal: hacia la unión metodológica entre el derecho penal y el derecho procesal penal", "Primeras Jornadas Compostelanas sobre Temas Actuales de Derecho Procesal y Derecho Penal", 14-15 marzo 2011.

QUINTERO OLIVARES, G., "Delitos urbanísticos y política criminal", en I Encuentros Frente al Mar, Cátedra de Derechos Humanos Manuel de Lardizábal, Jornadas de la Universidad de Cantabria y la Universidad Carlos III de Madrid, Santander, abril 2011.

QUINTERO OLIVARES, G., "Urbanismo y Corrupción en la Administración local", Ponencia presentada en el XXVI Congreso de la Unión progresista de Fiscales, la Toja 20 de mayo de 2011.

QUINTERO OLIVARES, G., Presidencia de la mesa y presentación del tema "Monismo versus dualismo: una polémica no cerrada" MESA 6 Tratamiento jurídico-penal y criminológico de autores imputables peligrosos: situación actual y propuestas de lege ferenda en España y en el Derecho comparado Seminario internacional, Seminario Internacional "Neurociencia y Derecho Penal", (29 y 30 de Septiembre de 2011) Toledo.

VERNET LLOBET, J., Conferència sobre "Bioética y derechos fundamentales, visión europea", XV Jornadas de Derecho Constitucional, organitzades pel Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe (CEFCCA), la Sala Constitucional de la Corte Suprema de la República de Costa Rica i amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Consell de Garanties Estatutàries (Ciudad de San José, Costa Rica, 17 de febrer de 2011).

VERNET LLOBET, J., Conferència sobre "Restricciones de las garantías fundamentales por la implementación de nuevas tecnologías (seguridad en los aeropuertos, intervenciones telefónicas, tele police)", XVI Jornadas de Derecho Constitucional, organitzades pel Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe (CEFCCA), la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá i amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Consell de Garanties Estatutàries (Ciudad de Panamá, Panamá, 22 de febrer de 2011).

VERNET LLOBET, J., Ponència "Definició de drets linguïstics" Nazioarteko II. Sinposioa, "Hizkuntza Eskubideen aitortzarako eta defentsarako estrategiak", organitzat per Hizkuntz Eskubideen Behatokia (Donosti, 8 de juny de 2011).

VERNET LLOBET, J., Ponència en la taula rodona "Estat Autonòmic i Constitució", en el si del Seminari "Cap on va l'Estat de les Autonomies?", organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch (Barcelona, 13 de juliol de 2011).

VERNET LLOBET, J., Ponència "Autonomia catalana e livelli istituzionali", en la Jornada "Autonomie a confronto", organitzada per la Università degli Studi di Udine i la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Pordenone, 7 de novembre de 2011).

VERNET LLOBET, J., Ponència "La organización territorial de la Administración Local en España" en la Jornada "Gobierno local y derechos de ciudadanía", organitzada per la Universitat de Granada i pel Consejo Consultivo de Andalucía (Granada, 28 i 29 de novembre de 2011).

VILLAVICENCIO CALZADILLA, P.M., 29º Curs de Drets Humans 2011, organitzat per l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Ponencia "Medio ambiente, cambio climático y derechos humanos: la responsabilidad de las empresas petroleras extranjeras por daños ambientales en América Latina"; març de 2011.

VILLAVICENCIO CALZADILLA, P.M., "Oportunidades y Desafíos de la Captura y Almacenamiento Geológico de CO2 como proyecto del MDL"; Comunicació al Congreso Internacional Sobre Cambio Climático, Energía Y Derecho Internacional; 15 y 16 de Diciembre 2011, Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva.