Universitat Rovira i Virgili

Isabel Vilaseca Boixareu

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i graduada en el Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Ha estat investigadora al Centre des Recherches Interdisciplinaires en Droit de l'Environnement de l'Aménagement et de l'Urbanisme (CRIDEAU) de l'Université de Limoges, França (2013). Actualment és estudiant de doctorat i investigadora al Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i el Departament de Dret Públic de la URV, amb una beca de formació del personal investigador (FPI) del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Membres