Universitat Rovira i Virgili

Llistat professors

COGNOMS              NOM AREA CATEGORIA      TELEFON                           E-MAIL NºDESPATX
Abdelkader García José Miguel Dret Administratiu Ad Honorem 977 55 83 33 josemiguel.abdelkader(ELIMINAR)@urv.cat 33
Alemany Garcias Juan Dret Administratiu Associat   juan.alemany(ELIMINAR)@urv.cat  
Aregio Navarro Joan Dret Administratiu Ad Honorem     Ad Honorem
Artero Juan Francesc J Dret Administratiu Associat   francescjosep.artero(ELIMINAR)@urv.cat  ETSEQ
Aumatell Arnau Montserrat Dret del Treball i de la Seguretat Social Associada 977 55 83 75   62  3r PIS
Bagès Gironés Judit Dret Administratiu Associada   judit.bages(ELIMINAR)@urv.cat  33
Barceló Barceló Adolf Dret Administratiu Ad Honorem ad honorem   Ad Honorem
Barrat Esteve Dr. Jordi Dret Constitucional TU 977 29 79 46 jordi.barrat(ELIMINAR)@urv.cat 46 3r PIS
Beato García José Luis Dret del Treball i de la Seguretat Social Associat 977 55 83 75 joseluis.beato(ELIMINAR)@urv.cat  62  3r PIS 
Bernal de Barberà Mònica Dret Administratiu Associada 977 55 83 33 monica.bernal(ELIMINAR)@urv.cat 33
Boltaina Bosch Dr. Xavier Dret Administratiu Ad Honorem   xavier.boltaina(ELIMINAR)@urv.cat Ad Honorem
Bonet Frigola Javier Dret Administratiu Ad Honorem     Ad Honorem
Borràs Pentinat Dra. Susana Dret Internacional Públic i Relacions Institucionals Agregada 977 55 83 09 susana.borras(ELIMINAR)@urv.cat  9
Busquets i Obré Òscar Dret Administratiu Associat 977 55 83 33 oscar.busquets(ELIMINAR)@urv.cat 33
Calvet Casajuana Adrià Dret Internacional Públic i Relacions Institucionals Associat 977 55 83 29 adria.calvet(ELIMINAR)@urv.cat 31
Carmona Garias Sílvia Dret Administratiu Becària de projecte 977 55 83 33 silvia.carmonag(ELIMINAR)@estudiants.urv.cat 33
Carod Rovira Apel.les Dret Administratiu Ad Honorem     Ad Honorem
Carreras Casanovas Dr. Antoni Dret Constitucional Associat 977 55 83 41 antonio.carreras(ELIMINAR)@urv.cat  41
Casado Casado Dra. Lucía Dret Administratiu TU 977 55 83 33 lucia.casado(ELIMINAR)@urv.cat  33
Cassany Virgili Marta  Dret Administratiu Associada 978 55 83 33 marta.cassany(ELIMINAR)@urv.cat 33
Castellà Surribas Dr. Santiago Dret Internacional Públic i Relacions Institucionals TU 977 55 83 27 santiagojose.castella(ELIMINAR)@urv.cat 29
Ciscart Beà Dra. Neus Dret del Treball i de la Seguretat Social TEU 977 55 83 54 neus.ciscart(ELIMINAR)@urv.cat  56  3r PIS
Cocciolo Dr. Endrius Dret Administratiu Agregat interí 977 55 70 30 endrius.cocciolo(ELIMINAR)@urv.cat 40
de la Varga Pastor Dra. Aitana Dret Administratiu Lectora 977 55 83 39 aitana.delavarga(ELIMINAR)@urv.cat  39
De los Riscos Hidalgo Diego Dret del Treball i de la Seguretat Social Associat 977 55 83 52 diego.delosriscos(ELIMINAR)@urv.cat 52  3r PIS
Del Cacho Rivera Jesús M Dret Penal Associat 977 55 83 11 jesusmariadel.cacho(ELIMINAR)@urv.cat 11
Duran Romasewskys Dra. Soledad Dret del Treball i de la Seguretat Social Associada 977 55 83 56 mariasoledad.duran(ELIMINAR)@urv.cat  54  3r PIS
Elorduy Vidal Josep M Dret Administratiu Associat 977 55 83 13 josepmaria.elorduy(ELIMINAR)@urv.cat 13
Esteve Izquierdo Judit Dret Administratiu Associada 977 55 83 33 judit.esteve(ELIMINAR)@urv.cat 33
Fallada García-Valle Dr. Juan Ramon Filosofia del Dret Investigador Postdoctoral   juanramon.fallada(ELIMINAR)@urv.cat 15
Fernández García Antonio Dret del Treball i de la Seguretat Social Associat 977 55 83 52 antonio.fernandez(ELIMINAR)@urv.cat 52 3r PIS
Ferrando Morellón José Antonio Dret del Treball i de la Seguretat Social Associat 977 55 83 75 joseantonio.ferrando(ELIMINAR)@urv.cat 62 3r PIS
Font Monclús Joan Anton Dret Administratiu Associat 977 55 83 27 joananton.font(ELIMINAR)@urv.cat  29
Forcadell Esteller Dr. F. Xavier Dret Administratiu Associat 977 55 70 29 xavi.forcadell(ELIMINAR)@urv.cat 40
Fuentes Gasó Dr. Josep Ramon Dret Administratiu TU 977 55 83 35 josepramon.fuentes(ELIMINAR)@urv.cat 35
Furriols Espona Dra. Clara Història del Dret i de les Institucions Col.laboradora Permanent 977 55 83 02 clara.furriols(ELIMINAR)@urv.cat  2
Galiana Saura Dra. Ángeles Filosofia del Dret Agregada 977 55 83 23 angeles.galiana(ELIMINAR)@urv.cat  23
Galiana Saura Verónica Filosofia del Dret Associada 977 55 83 23 veronica.galiana(ELIMINAR)@urv.cat 15
Gallardo Ruiz M.Cruz Dret Administratiu Associada 977 55 70 29 mariacruz.gallardo(ELIMINAR)@urv.cat  40
Garayalde Martín Elena Dret del Treball i de la Seguretat Social Associada 977 55 83 56 elena.garayalde(ELIMINAR)@urv.cat 54 3r PIS
Gifré Àlvarez Blanca Dret Administratiu Associada 977 55 70 29 blancagifre(ELIMINAR)@icab.cat
blanca.gifre(ELIMINAR)@urv.cat
40
Gifreu Font Antoni Dret Administratiu PIPF 977 55 83 07 antoni.gifreu(ELIMINAR)@urv.cat 7
Gil Casión Dra. M. Inés Dret Administratiu Associada 977 55 83 13 mariaines.gil(ELIMINAR)@urv.cat 13
Gil Solana Arantxa Dret Administratiu Associada   mariaaranzazu.gil(ELIMINAR)@urv.cat F.Turisme i Geografia
González Bondia Dr. Alfonso Dret Internacional Públic i Relacions Institucionals TU 977 55 83 09 alfonso.gonzalez(ELIMINAR)@urv.cat  9
Grau Orts Àlex Dret Administratiu Associat 977 55 83 39 alejandro.grau(ELIMINAR)@urv.cat 39
Guerrero Vizuete Dra. Esther Dret del Treball i de la Seguretat Social PI-SECTI 977 55 83 52 esther.guerrero(ELIMINAR)@urv.cat 52  3r PIS 
Jané i Guasch Jordi Dret Constitucional Ad Honorem 977 55 83 41   41 Ad Honorem
Jaria Manzano Dr. Jordi Dret Constitucional Agregat 977 55 83 43 jordi.jaria(ELIMINAR)@urv.cat  43
Jordà Fernández Dr. Antonio Història del Dret i de les Institucions CU 977 55 83 38 a.jorda(ELIMINAR)@urv.cat  38
Jordà Múgica Sra. Sofia Dret Constitucional Associada 977 55 83 41 sofia.jorda(ELIMINAR)@urv.cat 41
Juncosa Vidal Carme Dret Administratiu Associada 977 55 70 30   40
Klein Bosquet Oliver Ciència Política i de l'Administració Associat 977 55 83 15 oliver.klein(ELIMINAR)@urv.cat  15
Larrañaga Cortés Rafael Filosofia del Dret Ad Honorem 977 55 83 15 rafael.larranaga(ELIMINAR)@urv.cat 15 Ad Honorem
Marquès Banqué Dra. Maria Dret Penal Col.laboradora Permanent 977 55 83 11 maria.marques(ELIMINAR)@urv.cat  11
Martínez Abascal Dr. Vicente Dret del Treball i de la Seguretat Social CU 977 55 83 62 vicenteantonio.martinez(ELIMINAR)@urv.cat  64 3r PIS
Martínez Bastida Montserrat Dret Administratiu Associada   montserrat.martinezb(ELIMINAR)@urv.cat Facultat de Turisme i Geografia Vila-seca
Merino Sancho Dr. Víctor M.  Filosofia del Dret Lector 977 55 83 23 victor.merino(ELIMINAR)@urv.cat 23
Millan Alegret Joaquim Dret Int. Públic   977 55 83 09 joaquim.millan@urv.cat 09
Muñoz Zafra Inmaculada Dret Penal Associada 977 55 83 11 inmaculadaconcepcion.munoz(ELIMINAR)@urv.cat 11
Morell Calvo Míriam Dret Penal Associada 977 55 83 11  miriam.morell(ELIMINAR)@urv.cat 11
Muria López Jordi Dret del Treball i de la Seguretat Social Associat 977 55 83 52 jorge.muria(ELIMINAR)@urv.cat 52  3r PIS
Navarro Roldán Dr. Raúl A. Dret del Treball i de la Seguretat Social TEU 977 55 83 56 raulangel.navarro(ELIMINAR)@urv.cat  54   3r PIS
Oliveras Jané Dra. Neus Dret Constitucional TEU 977 55 83 01 neus.oliveras(ELIMINAR)@urv.cat 1
Ortiz Castellón Eduard Dret del Treball i de la Seguretat Social Associat 977 55 83 52 josepeduard.ortiz(ELIMINAR)@urv.cat 52  3r PIS
Pallarés Serrano Dra. Anna Dret Administratiu Agregada 977 55 83 07 anna.pallares(ELIMINAR)@urv.cat  7
Pigrau Solé Dr. Antoni Dret Internacional Públic i Relacions Institucionals CU 977 55 83 31 antoni.pigrau(ELIMINAR)@urv.cat  31
Pons Duat Marcel.lí Dret Administratiu Ad Honorem     Ad Honorem
Preciado Domènech Carlos Hugo Dret Penal Associat 977 55 83 11  carloshugo.preciado(ELIMINAR)@urv.cat 11
Presicce Laura Dret Administratiu Associada 977 55 83 35 laura.presicce(ELIMINAR)@urv.cat 35
Queraltó Serrano Josep Dret Eclesiàstic de l'Estat Associat 977 55 83 07 josep.queralto(ELIMINAR)@urv.cat  7
Quintero Olivares Dr. Gonzalo Dret Penal CU 977 55 83 29 gonzalo.quintero(ELIMINAR)@urv.cat  27
Reig Tapia Dr. Alberto Ciència Política i de l'Administració CU 977 55 83 37 alberto.reig(ELIMINAR)@urv.cat  37
Renyer Alimbau Dr. Jaume Dret Administratiu Associat 977 55 83 07 jaume.renyer(ELIMINAR)@urv.cat  7
Requejo García Javier Dret Administratiu Associat 977 55 70 30 javier.requejo(ELIMINAR)@urv.cat 40
Ridao Martín Dr. Joan Dret Constitucional Ad Honorem     41 Ad Honorem
Rodríguez Bea Elena Dret del Treball i de la Seguretat Social Associada 977 55 83 75 elena.rodriguez(ELIMINAR)@urv.cat  62 3r PIS 
Rodríguez Beas Dra. Marina Dret Administratiu PI-SECTI 977 55 83 39 marina.rodriguez(ELIMINAR)@urv.cat 39
Rodríguez Sánchez Dra. Rosa Dret del Treball i de la Seguretat Social TEU 977 55 83 54 rosa.rodriguez(ELIMINAR)@urv.cat  56  3r PIS
Roigé Pedrola Meritxell Dret Administratiu Associada 977 55 83 27 meritxell.roige(ELIMINAR)@parlament.cat 29
Román Martín Dra. Laura Dret Constitucional TEU 977 55 83 01 laura.roman(ELIMINAR)@urv.cat  1
Ruiz Sanz Dr. Mario Filosofia del Dret TU 977 55 83 25 mario.ruiz(ELIMINAR)@urv.cat  25
Saavedra Maldonado Eduard Dret Administratiu Ad Honorem     Ad Honorem
Sabaté Vidal Dr. Josep M. Dret Administratiu Associat 977 55 83 27 josepmaria.sabatev(ELIMINAR)@urv.cat  29/FEE
Sancho Conde Tatiana Dret Penal Associada 977 55 83 11 tatiana.sancho(ELIMINAR)@urv.cat 11
Sans Ballart Ramon M. Dret Administratiu Ad Honorem      
Soto Valle Juan I. Dret Administratiu Ad Honorem     Ad Honorem
Torres Nierga Jordi Dret Administratiu Associat 977 55 83 27 jordi.torres(ELIMINAR)@urv.cat 29
Torres Rosell Dra. Núria Dret Penal Agregada interina 977 55 83 13 nuria.torres(ELIMINAR)@urv.cat  13
Vallvé i Navarro Albert Dret Administratiu Ad Honorem     Ad Honorem
Vernet Llobet Dr. Jaume Dret Constitucional CU 977 55 83 41 jaume.vernet(ELIMINAR)@urv.cat  41
Villamayor Caamaño Javier Ciència Política i de l'Administració Associat 977 55 83 15 javier.villamayor(ELIMINAR)@urv.cat 15
Vives  March Matías Dret Administratiu Associat 977 55 83 33 matias.vives(ELIMINAR)@urv.cat 33
Zapater Esteban Francisco Dret Administratiu Ad Honorem     Ad Honorem

Pujar