Universitat Rovira i Virgili

Blanca Gifré Àlvarez

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991-1996).

Opositora per a l'obtenció del títol de Notari durant el període comprès entre els anys 1996 - 2001. Realització del programa de Doctorat en Prevenció i Seguretat (2001-2003). Master en Direcció Urbanística i Immobiliària, organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Associació de promotors constructors i constructors d'edificis de Barcelona i província i amb el suport del Departament de Política Territorial i Obre Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Gaudí de la construcció.

Professora Associada de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, impartint les assignatures "Organització i institucions bàsiques administratives- pràctiques" en el Grau l'any 2012 i "Régim jurídic del personal al servei de les Administracions Públiques" en el Master Universitari en Estudis avançats en Administració i Dret Públic (2012-2015). Professora a l'Escola Universitària de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona, impartint dues matèries: Tècniques d'intervenció de l'Administració i Normativa de Trànsit (2001-2011). Professora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (antiga Escola de Policia de Catalunya) del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, impartint l'assignatura de Dret Administratiu en el curs bàsic de policies (2002-2012). Conferències i sessions en mestratges especialitzats en dret local, dret urbanístic, dret sancionador, i en general, dret administratiu organitzades per la Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat de Tarragona, per l'Escola de l'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, l'Assossiació de promotors constructors d'Espanya, per l'Associació Catalana de Municipis, per diferents municipis del territori català, per Consells Comarcals, per entitats bancàries, per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, i finalment, pel Comú d'Encamp (Principat d'Andorra) i la Universitat del Principat d'Andorra (1997-2015). Preparadora d'opositors a les places de Secretari/ria d'Ajuntament i Interventor-Secretari d'Ajuntament (2005-2012).

Col·legiada en exercici número 29.631 de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, especialitzada en dret administratiu, amb despatx propi. Vocal de la Secció de Dret Administratiu de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (2012 fins a l'actualitat).

Tornar al llistat