Universitat Rovira i Virgili

Dr. Endrius Cocciolo

Doctor Europeu en Relacions Internacionals i Integració Europea (Universitat Autònoma de Barcelona UAB, 2006) Distinció cum laude i Premi Extraordinari de Doctorat; Màster en Relacions Internacionals i Integració Europea, (UAB, 2003); Llicenciat en Dret, (Università degli Studi del Salento, 2001). Professor Agregat a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira I Virgili (URV). Docent en grau i postgrau de les assignatures de Dret Administratiu, Dret de l'Energia, Dret Comparat, Dret de la Competència, i Integritat Pública (2010-present); Coordinador del Màster Universitari d'Estudis Avançats en Administració i Dret Públic, URV (2010-present); Investigador i Membre del Consell de Direcció del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), URV (2010-present); Visiting Scholar a la Fordham Law School - Corporate Law Center (Febrer-juliol 2013); Visiting Scholar a la UC Berkeley (juny-juliol 2010); Professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona (2003-2010). Membre del Comitè d'Investigació de la International Union for Conservation of Nature - Academy of Environmental Law (IUCN-AEL 2017-present).

Veure CV complet

Àrees d'interès:
· Dret administratiu, regulació i intervenció de sectors estratègics i SIEG
· Dret de l'energia i del canvi climàtic
· Dret públic global, crisi i teoria jurídica
· Sostenibilitat i justícia ambiental
· Integritat pública i prevenció de la corrupció

Activitat docent:
· Dret administratiu
· Dret de l'Energia
· Dret comparat
· Dret de la competència
· Integritat pública
· Habilitats del jurista

Publicacions:

Capítols de llibre (selecció):

Llibres:

Articles:

Congressos i Conferències (selecció):

Tornar al llistat