Universitat Rovira i Virgili

Endrius Cocciolo


Doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea (2006) Distinció cum laude i Premi de Doctorat; Màster en Relacions Internacionals i Integració Europea, Universitat Autònoma de Barcelona (2003); Llicenciat en Dret, Università degli Studi del Salento (2001).


És professor Lector a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira I Virgili (URV). Professor de Dret Comparat, Dret de l'Energia, Dret Administratiu i Integritat Pública (2010-present); Coordinador del Màster Universitari d'Estudis Avançats en Administració i Dret Públic, URV (2010-present); Membre del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), URV (2010-present); Visiting Scholar a la Fordham Law School - Corporate Law Center (febrer-juliol 2013); Visiting Scholar a la UC Berkeley (estiu 2010); Professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona (2003-2010).


Pel que fa a les seves publicacions, podem destacar els articles:
· "Security of Energy Supply: When Could national Policy Take Precedence Over European Law?" In Energy Law Journal, vol. 31, no. 1, 2010, pp. 31-54 (amb C. Padrós)
· "La doctrina del TJCE sobre les accions d'or entre la construcció del mercat interior i els reptes de la intervenció pública en els mercats globals", in Revista Espanyola de Dret Europeu, n. 33, 2010, pp. 123-156 (amb C. Padrós)
50, 2008, pp. 17-51.
Els següents llibres:
· Anàlisi dels elements del bon govern local. Codi del bon govern local (Dir.), ACM, Barcelona, ​​2011.
· Intervenció pública en empreses concessionàries d'autopistes.
I els Capítols de llibre:
343-393.
· "Crisi econòmica, capitalisme regulador i cooperació administrativa internacional", publicat en JL Piñar Mañas (Dir.), Crisi econòmica i crisi de l'estat de benestar. El paper del dret administratiu, Editorial Reus, ISBN: 978-84-290-1718-2,, pp. 345-357, 2013.
· "Les catàstrofes Na-Tech, els plans d'emergència nuclear i la seva coordinació amb altres sectors d'emergència ambiental", publicat en A. Ruiz d'Apodaca Espinosa (Dir.), La responsabilitat per danys nuclears o radioactius. Comentari a la Llei 12/2011 de 27 de maig, Pamplona, ​​Editorial Thomson Aranzadi, ISBN: 978-84-9014-577-7, pp. 203-239, 2013
Pérez Francesch, Llibertat, seguretat i transformacions de l'Estat, ICPS, Barcelona, ​​2009.


Pel que fa a Comunicacions congressos a participat, entre d'altres:
· Febrer 2015, A paradigm shift for shale fracking regulation.
· Novembre 2014, "Beyond Development: Facing Governance Gaps in International Economic Law through constitutionalism?", 2014 ASIL IEcLIG Biennal Research Conference, Denver
· Juliol 2014, "A Policy Framework for Sustainable Energy Systems with Variable Geometry: the Challenge of Governance", 12th IUCNAEL Colloquium
· Setembre 2013, "Towards a Legal Theory of Sustainable Energiewende", First European Environmental Law Forum, European Environmental Law Forum, University of Groningen, Center of Energy Law


Projectes competitius (selecció):


· "Del desenvolupament sostenible a la justícia ambiental: cap a una matriu conceptual per a la governança global", Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, Ref. DER2013-44009-P, PI: Prof. Antoni Pigrau, 2014-2016.
· "El paper de les agències de qualificació creditícia entre regulació pública i mercats financers", Spanish Ministry of Science and Innovation, Ref. CAS12 / 00221, PI: Prof. Endrius Cocciolo, 2013.02.01 - 2013.07.31
· "Dret ambiental i llibertat de serveis en el mercat interior: nous reptes, transformacions i oportunitats", Spanish Ministry of Science and Innovation, Ref. DER2010-19343, PI: Prof. Lucía Casado, 2011-2013

Tornar al llistat de professors