Universitat Rovira i Virgili

Laura Roman Martín

Professora titular de l'Escola Universitària en la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Espanya llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1990), Doctora en Dret (1992) i Doctora en Estat social i democràtic (1992) , ambdues per la per la Universitat de Barcelona.

Va participar en el seminari d'Innovació Docent en Ciències Jurídiques, Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili, 15 i 16 de setembre de 2005; va ser membre del grup d'elaboració de l'informe "'Les Polítiques d'Igualtat ALS Municipis de Tarragona. Estudi de les necessitats municipals i comarcals en relació amb les polítiques d'igualtat per raó del gènere "Institut Català de la Dona.

Tornar al llistat de professors