Universitat Rovira i Virgili

Marina Rodríguez Beas

Doctora en Dret per la Universitat Rovira i Virgili des de l'any 2013 i especialista en Dret local, urbanístic i ambiental. Ha cursat estudis de Màster en Gestió i Dret Local, Diplomatura de postgrau en Dret Local i Diplomatura de postgrau en Dret urbanístic a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili i el Màster Universitari Oficial en Dret ambiental de la Universitat Rovira i Virgili.

Actualment és Personal Investigador d'accés al SECTI, adscrita al departament de Dret públic de la Universitat Rovira i Virgili, amb el perfil de docència en Dret Administratiu, Dret de la informació i de la comunicació, investigació en Dret Administratiu, Dret urbanístic, Dret ambiental, ordenació i intervenció en activitats econòmiques dels ciutadans.

És membre del Grup de recerca "Territori, ciutadania i sostenibilitat", al Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i personal adscrit a la Càtedra Màrius Viadel i Martín, d'Estudis de Dret Local de la Universitat Rovira i Virgili. Membre de diferents projectes de recerca en els àmbits del dret administratiu i el dret ambiental. Autora de diverses publicacions en revistes i obres col·lectives i de la monografia El comercio en el ordenamiento jurídico español. El urbanismo comercial y la sostenibilidad urbana (2015). Ha participat en diversos congressos d'àmbit nacional i internacional. També ha coorganitzat diversos congressos i seminaris com el Fòrum d'Actualització en Dret local de la Càtedra Màrius Viadel i Martín, d'Estudis de Dret Local de la Universitat Rovira i Virgili.

Entre els seus àmbits de recerca destaquen tres línies principals. La primera és la del dret ambiental i en concret són diversos temes sobre els quals recau la tasca investigadora com: els ens locals i el medi ambient, nous instruments per a la tutela ambiental, energia i Smart Cities i Desenvolupament urbà sostenible. La segona línia d'investigació recau sobre el Dret urbanístic i l'Ordenació i intervenció administrativa en activitats econòmiques dels ciutadans. I la tercera línia de recerca s'incardina en el Dret administratiu general, relacionada amb l'organització administrativa i el règim jurídics dels actes administratius i del procediment, la potestat reglamentària, l'activitat administrativa, la responsabilitat patrimonial de l'Administració pública i de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tornar al llistat