Universitat Rovira i Virgili

Raúl Navarro Roldán

Llicenciat en Dret (1990)  Doctor en Dret (2005) per la Universitat  de Barcelona. Graduat Social (1986) per l'Escola de Graduats Socials de Tarragona, Master en Dret Empresarial (1995) per la Universitat de Alcalá de Henares. Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social en la E.U de Graduats Socials a Tarragona.  Actualment, professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social en el Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili. Autor de diverses monografies, capítols de llibre i articles de revista especialitzats en l'àmbit del Dret del Treball i de la Seguretat Social. Membre de l'Associació Espanyola de  Dret del Traball i de la Seguretat Social. Administratiu. 

Tornar al llistat