Universitat Rovira i Virgili

Direcció i administració

EQUIP DIRECTIU

Directora

Dra. Maria Marquès i Banqué  
A/e: maria.marques@urv.cat 
Tel.: 977 55 83 11  

 

ADMINISTRACIÓ