Universitat Rovira i Virgili

Mercè Figueras Saludes

Tècnica de Suport a la Recerca Grup III, del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili , des del 01/10/2005.

Tasques desenvolupades:

* Tasques administratives com a secretaria del Centre d'Estudis de Dret Ambiental (CEDAT)

* Gestió administrativa dels projectes d'I+D.

* Gestió econòmica dels projectes i contractes del Grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat .

* Suport administratiu a la coordinació del Màster Universitari en Dret Ambiental

*Control dels convenis existents al Grup de Recerca

*Altres tasques

Membres