Universitat Rovira i Virgili

Alba Nogueira López

Llicenciada en Dret per la Universitat de Santiago de Compostel·la (1991) i Doctora en Dret per la mateixa universitat (1997). Ha realitzat estades a diversos centres de recerca com el College d'Europe a Bruges, Bèlgica (1994); Universitat de Harvard, Estats Units d'Amèrica del Nord (1995-1996); Fundació Galícia-Europa Brussel·les, Bèlgica (1996); Centre for Environmental Technology, Imperial College de Londres (2000); i la Scuola vaig donar Specializzacione in Studi sull'amministrazione pubblica (SP.ISA) de la Università di Bologna (2008-2009). Va participar com a expert en el Comitè Directiu de la Democràcia Local i Regional del Consell d'Europa. Membre de l'Observatori de Polítiques Ambientals i el Consello da Cultura Galega. Conforma els Consells Editorials i Científics de la Revista de Llengua i Dret, Revista Catalana de Dret Ambiental i Revista Actualitat Jurídica Ambiental. Entre algunes de les seves monografies publicades, destacar: Avaluació d'impacte ambiental. Evolució normatiu-jurisprudencial, qüestions procedimentals i aplicació sectorial (Atelier, 2009); Titularitat, competències i fiscalitat de les aigües minerals i termals: marc comunitari de protecció ambiental (Aranzadi, 2009) i La Termita Bolkestein (Civitas, 2012), entre d'altres.

Membres