Universitat Rovira i Virgili

Benvinguda

imatge corporativa

El Departament de Dret Públic va nèixer l'1 de gener de 2003 a partir de l'escissió de l'antic Departament de Dret en dos.

Està format pel personal d'administració i serveis i més d'una cinquantena de professors funcionaris, contractats i associats que pertanyen a set àrees de coneixement: Dret Administratiu, Dret Constitucional, Filosofia del Dret, Història del Dret i de les Institucions, Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, Dret Penal i Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Els membres del Departament de Dret Públic desenvolupen la seva activitat docent prioritàriament a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, en concret als ensenyaments de Dret, Relacions Laborals i Ocupació, Treball Social, així com en altres Escoles i Facultats de la URV: Facultat de Turisme i Geografia de Vila-seca, la Facultat d'Economia i Empresa, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química i a l'ensenyament de Turisme en el Campus de les Terres de l'Ebre.

Per als estudis de tercer cicle s'ofereix el programa de doctorat interuniversitari Sistema de Justícia Penal en el marc de l'Institut Joan Lluís Vives amb nou universitats participants.

A més, el Departament realitza altres activitats vinculades a la docència i a la recerca, com són l'organització de congressos i jornades, la participació en activitats acadèmiques i seminaris, així com la transferència i gestió de coneixements a través de convenis signats especialment amb institucions de l'àmbit de l'administració local i autonòmica catalana.

Aquesta plana web té la intenció de recollir i informar sobre tots aquests aspectes comentats abans. Us desitgem una agradable i profitosa visita al nostre Departament.