Universitat Rovira i Virgili

GRUP DE RECERCA TERRITORI, CIUTADANIA I SOSTENIBILITAT

IMAGEN DEL LOGOTIPO DEL GRUPO

Noticies Grup Recerca

Més informació

|Alt imatge central|

El grup realitza la seva recerca aglutinant tres àrees d'interès: Territori, Ciutadania i Sostenibilitat

Centrant-se en les zones frontereres: medi ambient/dret local; medi ambient/gènere; ciutats intel·ligents/vot electrònic; canvi climàtic/migració; cohesió social/dret urbanístic i urbanístic; migració/justícia ambiental i empreses/drets humans/impacte ambiental; medi ambient/dret penal. En conseqüència, desenvolupa diferents línies de recerca que exploren els intersticis de les tres principals àrees d'activitat descrites anteriorment, com el dret públic global, els drets humans i els desenvolupaments fonamentals del dret ambiental i la transició geològica, les noves tendències del dret administratiu i el dret penal.