Universitat Rovira i Virgili

Direcció i administració

EQUIP DIRECTIU

Directora

Dra. Maria Marquès i Banqué  
A/e: maria.marques@urv.cat 
Tel.: 977 55 83 27

Secretària

Dra. Neus Oliveras Jané
A/e: neus.oliveras@urv.cat
Tel.: 977 55 83 01  

ADMINISTRACIÓ