Universitat Rovira i Virgili

Oficina virtual

Enllaços

Reserva d'espais 

Reserva d'equipament

Permisos de viatge

Models

Enllaços d'interés per al PDI:

Accés als models impresos d'ús intern del PDI de la URV

Els permisos de menys de deu dies no s'han de registrar