Universitat Rovira i Virgili

Grup de Recerca d'Estudis Jurídics Locals

 • I.- Objecte

  • La creació del Grup de Recerca d'Estudis Jurídics Locals (GREJL), es fa en desenvolupament de les previsions de l'art. 124 i concordants de l'Estatut de la URV, i en el marc de la de la Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d'estudis jurídics locals i del Departament de Dret Públic.
 • II.- Finalitats

  • El GREJL té per finalitat esdevenir un fòrum d'anàlisi i reflexió tècnica i jurídica, de recerca aplicada, d'innovació i de transferència de coneixements en matèria de gestió pública i d'organització territorial i administrativa i, en particular, en l'àmbit dels ens locals.
 • III.- Àmbits d'actuació

  • Els àmbits que seran objecte de les activitats del GREJL són els següents:
  • Informació i promoció del debat
  • Instar a la formació permanent, d'especialització i de postgrau
  • Recerca científica
  • Innovació en la gestió local
  • Observatori de bones pràctiques en el govern local
  • Transferència de coneixement
  • Documentació i publicacions
  • Estudis relatius al futur de l'organització territorial de Catalunya i del règim jurídic dels governs locals de Catalunya.
 • IV.- Organització

  • El GREJL estarà format per un conjunt interdisciplinar de professors i investigadors del Departament de dret públic de la URV, amb reconeguda experiència teòrica i pràctica en les matèries que formen part de l'àmbit d'actuació del mateix, sens perjudici de futures incorporacions de nous professors o d'altres professionals.

        El GREJL s'organitza de la manera següent:

 • Direcció

  • Dr. Antoni Maria Jordà i Fernández, catedràtic d'història del dret i de les institucions, URV

 • Coordinació

  • Dr. Jordi Jaria i Manzano, professor lector de dret constitucional, URV

 • Equip de coordinació

  • Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d'estudis jurídics locals, URV
  • Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu i directora, Càtedra Enric Prat de la Riba, d'estudis jurídics locals, UAB
  • Dr. Alfonso González Bondía, professor titular d'escola universitària de dret internacional públic i relacions internacionals i coordinador, Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d'estudis jurídics locals, URV
  • Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, oficial major, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu de la URV
  • Sr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller, secretari d'administració local, lletrat, Ajuntament de la Pobla de Mafumet i professor associat de dret administratiu, URV
 • Equip de recerca
  • Dr. Jordi Barrat i Esteve, professor titular de dret constitucional, URV
  • Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret administratiu, URV
  • Dra. Anna Pallarès i Serrano; professora agregada de dret administratiu, URV
  • Dr. Endrius Cocciolo, professor lector de dret administratiu, URV
  • Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora ajudant, URV
  • Dra. Clara Furriols Espona, professora col·laboradora permanent d'història del dret i de les institucions, URV
  • Dr. Adolf Barceló i Barceló, secretari general Ajuntament de Vila-seca i professor honorari de dret administratiu, URV
  • Dr. Carlos María Coello Martín, magistrat jutge, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona
  • Dr. Xavier Boltaina i Bosch, director de recursos humans, Organisme de Gestió Tributària, Diputació de Barcelona i professor honorari de dret administratiu URV
  • Dr. Jaume Renyer Alimbau, secretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV
  • Sr. Juan Ignacio Soto Valle, secretari general, Diputació de Girona, i professor honorari de dret administratiu, URV
  • Sr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV
  • Sr. Ramon Torres i Estrada, cap de servei a Tarragona de la Demarcació de Costes de l'Estat a Catalunya i professor associat de dret administratiu, URV
  • Sr. Josep Maria Elorduy i Vidal, director, Organisme de Desenvolupament Local, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu
  • Sr. Francesc Artero i Juán, cap de gabinet de l'alcaldia, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV
 • V.- Seu

La seu del GREJL es situa a les dependències del Departament de dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques, av. Catalunya, 35 de 43003Tarragona.