Universitat Rovira i Virgili

Jornada: Dia de la igualtat salarial

El passat 22 de febrer es va celebrar la Jornada sobre Igualtat Salarial organitzada per l'Observatori de la Igualtat de la URV i l'Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social (Departament de Dret Públic). L'aula 201 del Campus Catalunya va quedar petita per encabir els prop de 250 assistents que van seguir les explicacions de la Sra Aida Ruiz, directora de la Fundació M. Aurèlia Capmany i del Sr Ángel Cubo, Inspector de Treball.

Es va parlar sobre els motius que provoquen la fractura salarial entre homes i dones, tot i existir un marc jurídic antidiscriminatori. La classificació professional establerta per conveni col.lectiu i la falta de formació i responsabilitat en matèria d'igualtat a les empreses perpetuen les diferències de salari entre homes i dones que realitzen feines de mateix valor.

En aquest sentit, la Inspecció de Treball, tot i que rep poques denúncies relacionades amb aquesta qüestió, porta a terme accions d'ofici mitjançant l'ús, entre d'altres, de la prova estadística per descobrir discriminacions indirectes per raó de sexe.

L'acte va ser presnetat per la directora de l'Observatori de la Igualtat de la URV, Dra Inma Pastor, i pel degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, Dr Antoni Pigrau. Va moderar les intervencions la professora l'Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Dra Esther Guerrero.

Peu de foto: d'esquerra a dreta: Sr Jordi Muria, Dr Raúl Navarro, Dra Rosa Rodríguez, Sra Aida Ruiz, Sr Ángel Cubo, Dra Esther Guerrero, Dra Inma Pastor, Dr Antonio Fernández

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar