Universitat Rovira i Virgili

International Seminar: Human Rigths and Social Security

Un grup de tretze joves japonensos participen en el International Seminar: Human Rigths and Social Security, que coordina el professor Víctor Merino del Departament de Dret Públic. Al matí, els temes a tractar són generals sobre drets humans, com la protecció legal d'aquests drets o la degradació ambiental i el desplaçament humà, o concrets com l'accés al sistema públic de salut aquí i com és aquest sistema a Catalunya i a Espanya. I treballen conjuntament amb estudiants de la URV fent projectes conjunts. 

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar