Universitat Rovira i Virgili

Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

El Jurat del Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent de la convocatòria 2017, un cop valorats els treballs presentats, ha premiat en la modalitat individual, la candidatura del professor Dr. Antoni Carreras Casanovas, professor associat de Dret Constitucional del departament de Dret Públic, de la Facultat de Ciències Jurídiques. 

El premi ha estat otorgat pel treball: "Metodologies docents per estimular l'interès per una matèria amb la complicitat de la societat"

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar