Universitat Rovira i Virgili

La URV a la Comissió Permanent de la Conferència de Deganes i Degans de Dret d'Espanya

El Dr. Antoni Pigrau, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, ha estat elegit per formar part de la Comissió permanent de la Conferència de Deganes i Degans de Dret d'Espanya, en representació de l'agrupació formada per les universitats públiques catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili) i la Universitat de les Illes Balears. Aquesta representació ho serà per dos anys i anirà rotant entre les diferents universitats.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar