Universitat Rovira i Virgili

El Dr. Gonzalo Quintero Olivares ha estat nomenat acadèmic corresponent de la "Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación"

El Dr. Gonzalo Quintero Olivares, catedràtic de Dret Penal de la URV, ha estat nomenat acadèmic corresponent de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación per la Junta General de la Acadèmia el passat 22 de maig. La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, els orígens de la qual es remunten a l'any 1730, té com a finalitats la investigació i la pràctica del Dret i les seves ciències auxiliars, i la contribució a les reformes i el progrés de la legislació. Gonzalo Quintero Olivares ha estat proposat per dos membres de número de la institució que n'ha aprovat el seu ingrés.

El Professor Quintero Olivares (Barcelona, 1947) es va llicenciar en dret el juny de 1969 a la Universitat de Barcelona. A l'inici del Curs 1969-70 va iniciar-se com a professor Ajudant a la Càtedra de Dret Penal. Tres anys després, el 1972, arribava al grau de doctor, obtenint el Premi Extraordinari de Doctorat. El 1975 era, en virtut d'oposició, Professor Adjunt Numerari de Dret penal i el 1980, Catedràtic de Dret penal per oposició nacional. Ha ensenyat a les Universitats de Valladolid, Màlaga, Barcelona, Illes Balears i, actualment, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. Ha estat professor convidat en nombroses universitats estrangeres, especialment a Itàlia, França i Amèrica Llatina.

La seva obra inclou més de 40 llibres com a autor o coautor i més de 250 contribucions científiques. A destacar, d'entre elles, els seus Comentaris al Codi penal espanyol, dels quals és director i co-redactor juntament amb un equip de professors, amb diverses edicions, així com les successives edicions dels seus manuals de la Part General i de la Part Especial del Dret Penal.

En qualitat d'expert nomenat o de Vocal de la Comissió General de Codificació, ha participat en els treballs de discussió prèvia i elaboració de la majoria dels projectes de reforma de les lleis penals del nostre país. Actualment és vocal de la Secció de Dret penal i penitenciari de la Comissió General de Codificació. Ha estat vocal del Consell General del Poder Judicial i, posteriorment, director general del Servei Jurídic de l'Estat, càrrec equivalent a l'actual Advocacia General de l'Estat. Li han estat concedides la Creu d'Honor de Sant Raimon de Penyafort, la Gran Creu de Sant Raimon de Penyafort i la Gran Creu del Mèrit Militar amb distintiu blanc.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar