Universitat Rovira i Virgili

Inauguració de l'Aula Contenciosa Administrativa Local Juli Gens i Rivalt

El dimarts 9 d'octubre, a les 17 h. a la seu de l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Reus (ICAR), es va fer la inauguració amb la presència de la Il.lma. Sra Encarna Orduna, degana, ICT; Sr. Francesc Esteve i Balgué, director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, director acadèmic de l'Aula i de la Càtedra d'Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin

Objectius

Especialització en el procés contenciós administratiu previst a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en particular, des de la perspectiva dels ens locals, en el XXè. Aniversari d'aprovació de la Llei.

Metodologia

Anàlisi teòrica i pràctica de la problemàtica relativa als processos contenciosos administratius mitjançant la jurisprudència en relació a les qüestions processals d'ordre general i les especialitats derivades dels diferents àmbits de l'activitat administrativa dels ens públics: intervenció administrativa, servei públic, expropiació forçosa, responsabilitat patrimonial, recursos humans, medi ambient, urbanisme, ...

Destinataris

Secretaris i secretaris-interventors locals

Lletrats i tècnics superiors jurídics de les administracions públiques 

Advocats litigants en la jurisdicció contenciós administrativa

Estudiants darrers cursos grau de dret i màsters i postgraus jurídics

Matrícula:

Fundació URV. Centre de Formació Permanent
Pilar Álvarez
pilar.alvarez@fundacio.urv.cat
977 77 99 60
http://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/oferta/formacio-continua/

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar