Universitat Rovira i Virgili

El professor Antoni Carreras guanya el premi del Consell Social a la Qualitat Docent

Els premis distingeixen professorat i projectes que destaquen per la qualitat o la innovació docent.

Antoni Carreras, professor del departament de Dret públic, ha estat premiat pel projecte "Com convertir els mòbils en un recurs educatiu", en què fa que els mòbils dels estudiants siguin "un recurs pedagògic per comptes d'un destorb a classe", explica.

Carreras ha utilitzat a l'aula diferents aplicacions que li han permès introduir nous mètodes a l'hora d'impartir les classes, com ara Kahoot, Socrative i Nearpod.

De l'experiència, que ha arribat a 285 estudiants, n'ha extret una sèrie de funcionalitats que s'integraran en una nova aplicació que ja està desenvolupant amb la col·laboració del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques.

Llegir la notícia: diaridigital.urv

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar