Universitat Rovira i Virgili

Concessió del reconeixement d'excel·lència docent

La Comissió d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador va acordar la concessió del reconeixement d'excel·lència docent a les professores del Departament de Dret Públic: Dra. Lucia Casado Casado, Titular d'Universitat de Dret Administratiu i Dra. Maria Marquès i Banqué, Professora Col·laboradora Permanent de Dret Penal.

El reconeixement d'excel.lència s'atorga a aquell professorat que tenint les condicions requerides per a obtenir el complement addicional de docència, té la màxima puntuació en cada dimensió.

Dra. Lucia Casado Casado

Dra. Maria Marquès i Banqué

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar