Universitat Rovira i Virgili

Estada a la Universitat de Sassari (Sardenya) en el marc dels ajuts de la Xarxa Vives d'Universitats

Una delegació del PAS dels Departaments de Dret Públic i de Dret Privat, Processal i Financer de la URV han dut a terme una estada a la Universitat de Sassari (Sardenya) en el marc dels ajuts que la Xarxa Vives d'Universitats convoca, per promoure la mobilitat del personal d'administració i serveis per realizar estades en oficines o unitats relacionades amb el seu lloc de treball i establir vincles entre les institucions universitàries incloses en la Xarxa, a l'hora que potenciar la utilització i normalització de la llengua catalana.


Staff mobility stay at University of Sassari in the framework of Xarxa Vives d'Universitats

A delegation of Administrative Staff of the Public and Private Law Departments of the URV has visited the University of Sassari (Sardinia, Italy) in the framework of the mobility grants of Xarxa Vives d'Universitats. The aim of these grants is to increase the mobility among administrative staff members of the universities taking part of the network in order to stablish and strengthen links between the institutions and to promote the normal use of Catalan Language.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

PAS dels Departaments de Dret Públic i de Dret Privat, Processal i Financer amb el rector Mgfc. de la Universitat degli Studi di Sassari Massimo Carpinelli.