Universitat Rovira i Virgili

Resolta la convocatòria del Premi Antoni Pedrol i Rius a la millor Tesi Doctoral en Dret Local (II edició)

Després d'avaluar les diferents tesis doctorals presentades, d'acord amb els barems establerts per la base núm. 7 de la Convocatòria de la II edició del Premi Antoni Pedrol Rius a la millor tesi doctoral en dret local, any 2019, el Jurat, reunit el 13 de març de 2020 a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, ha acordat atorgar:

El Premi Antoni Pedrol Rius a la millor tesi doctoral en dret local, II edició, any 2019, en la modalitat 1, a la tesi presentada per la Dra. Sofía Simou, amb el títol "Gobiernos locales y cambio climático: políticas públicas e instrumentos jurídicos", dirigida pel Dr. Francisco Velasco Caballero i per la Dra. Silvia Díez Sastre i defensada a la Universidad Autònoma de Madrid. Així mateix, un accèssit a la tesi presentada per la Dra. María José Valenzuela Rodríguez, amb el títol "La anulación de instrumentos de planeamiento urbanístico", dirigida per la Dra. Patrícia Valcárcel Fernández i defensada a la Universidad de Vigo.

El Premi Antoni Pedrol Rius a la millor tesi doctoral en dret local, II edició, any 2019, en la modalitat 2, a la tesi presentada pel Dr. Joan Anton Font i Monclús, amb el títol "Secretaris, interventors i tresorers d'administració local. Cap a una habilitació local", dirigida per la Dra. Judith Gifreu Font i defensada a la Universitat Autònoma de Barcelona

Veure

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar