Universitat Rovira i Virgili

Concessió del reconeixement d'excel·lència docent

La Comissió d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador va acordar la concessió del reconeixement d'excel·lència docent al professor del Departament de Dret Públic: Dr. Antoni Jordà Fernández, Catedràtic d'Universitat d'Història del Dret i de les Institucions

El reconeixement d'excel·lència s'atorga a aquell professorat que tenint les condicions requerides per a obtenir el complement addicional de docència, té la màxima puntuació en cada dimensió.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Foto: Pere Ferré