Universitat Rovira i Virgili

La URV elaborarà la proposta de codi ètic per a les empreses catalanes que operen en tercers països

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha contractat la URV per a l'elaboració d'un codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes i dels seus mecanismes d'implementació i seguiment. L'encàrrec ha estat fet després d'una licitació pública a un grup d'investigadors del Grup de recerca "Territori, Ciutadania i Sostenibilitat", del Departament de Dret Públic, amb la col·laboració d'una investigadora del Departament de Gestió d'Empreses.

La recent Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, estableix, en el seu article 12.2 que el Govern ha de garantir la coherència de les accions de promoció de la internacionalització econòmica de Catalunya amb el respecte als drets humans en qualsevol acció que es dugui a terme.

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i l'Agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ) preveuen en el Pla anual de Cooperació al Desenvolupament 2015 la posada en marxa d'un Pla de treball entre ACCD i ACCIÓ per acompanyar la incorporació dels valors de la cooperació al desenvolupament en la política d'empresa, amb un èmfasi en drets humans i gènere. D'entre les actuacions previstes en el Pla de treball, es considera necessari disposar d'un Codi ètic de protecció dels drets humans per les empreses catalanes que treballen als països socis i impulsar aquest Codi en la política d'internacionalització de l'empresa catalana del Govern. Aquesta és la justificació d'aquest encàrrec promogut per l'ACCD com a òrgan de contractació.

El grup de recerca "Territori, Ciutadania i Sostenibilitat" (/grups-de-recerca/grup-de-recerca-de-la-urv-territori-ciutadania-i-sostenibilitat-2014-sgr-294/) participa actualment en el projecte finançat per la Comissió Europea "Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union" (http://humanrightsinbusiness.eu/).

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar