Universitat Rovira i Virgili

Grup de Recerca en Organització i Recursos Humans en Intel.ligència i Seguretat Públiques

I.- Antecedents

II.- Objecte

III.- Finalitats

IV.- Àmbits d'actuació

Els àmbits que seran objecte de les activitats del GRORHISP són els següents:

Aquests àmbits es concreten, entre d'altres, en les accions següents sobre les matèries objecte del GRORHISP:

V.- Organització

                      Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Departament de dret públic

                      Dr. Xavier Boltaina i Bosch, professor honorari de dret administratiu URV, i Gerent de la Diputació de Barcelona

Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu i directora, Càtedra Enric Prat de la Riba, d'estudis jurídics locals
Dra. Carolina Gala Durán, professora titular de dret del treball i de la seguretat social. Catedràtica, UAB
Dr. Jordi Jaria i Manzano, professor lector de dret constitucional, URV
Dr. José Miguel Abdelkader García, intendent en cap, Policia local de Cerdanyola del Vallès.
Dr. Endrius Cocciolo, professor lector de dret administratiu, URV
Sr. Ramon Torres i Estrada, cap de servei a Tarragona Demarcació de Costes de l'Estat a Catalunya i professor associat de dret administratiu, URV

Sr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller, secretari d'administració local, lletrat, Ajuntament de la Pobla de Mafumet i professor associat de dret administratiu, URV
Sra. Lluïsa Bordas Yuste, responsable d'assessorament jurídic a la Regió Policial Camp de Tarragona, Departament d'Interior
Sra. Marina Rodríguez Beas, becària de dret administratiu, URV

VI.- Seu

La seu del GRORHISP es situa a les dependències del Departament de dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques, av. Catalunya, 35 de 43003Tarragona.